Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 12.marts

 

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas
direktora vietniece tiesību aktu lietās


Elita Dreimane
Rīgā, 2010.gada 2.martā

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU

SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A
2010.gada 12.martā plkst.09.00
Valsts kancelejā, Sarkanajā zālē

Nr.

p.k

Jautājums

Ziņo

Uzaicināti

1.

 

Par grozījumiem Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis” (Ministru kabineta 2010.gada 23.februāra noteikumi Nr.170).

Valsts kancelejas prezentācija

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce

 

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece Solveiga Līce