Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2007.gada 14.decembris

 

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās

Elita Ektermane

Rīgā, 2007.gada 10.decembrīVALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES


D A R B A K Ā R T Ī B A

2007.gada 14.decembrī plkst.11.00
Valsts kancelejā, Sarkanajā zālē

Nr.
p.k.

Jautājums

Ziņo

1.

Par Iesniegumu likumu

 Tieslietu ministrijas prezentācija

Inese Nikuļceva,
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece likumdošanas jautājumos

 

 

 

 

Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce