Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2011.gada 15.septembris


APSTIPRINU:
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece
Inese Gailīte
2011.gada 9.septembrī

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU

SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A
2011.gada 15.septembrī plkst.14.00
Valsts kancelejā, 459.telpā (bibliotēkā)

Nr.
p.k

Jautājums

Ziņo

Uzaicināti

1.

 

Par izmaiņām Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis”

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

 

2.

Par likuma pārejas noteikumu formulēšanu

Inese Gailīte,
Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

Kristīne Kuprijanova,
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas vadītāja

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece
Solveiga Līce