Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 17.aprīlis

 

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas
direktora vietniece tiesību aktu lietās


Elita Dreimane

Rīgā, 2009.gada  9.aprīlī

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU

SANĀKSMES


D A R B A K Ā R T Ī B A

2009.gada 17.aprīlī plkst.10.00
Valsts kancelejas Zaļajā zālēNr.
p.k.

Jautājums

Ziņo

1.

Par izmaiņām, kas paredzētas jaunajā Ministru kabineta kārtības rullī

Valsts kancelejas prezentācija

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece
Solveiga Līce

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce