Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2011.gada 20.janvāris

 

APSTIPRINU:
Valsts kancelejas
direktora vietniece tiesību aktu lietās,

Juridiskā departamenta vadītāja


Inese Gailīte

2011.gada 12.janvārī

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU

SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A
2011.gada 20.janvārī plkst.14.00
Valsts kancelejā, 459.telpā (bibliotēkā)

Nr.

p.k

Jautājums

Ziņo

Uzaicināti

1.

 

Par izmaiņām normatīvo aktu sistematizācijas nodrošināšanā

Kristīne Kuprijanova,

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas vadītāja

Inese Luste,

VSIA „Latvijas Vēstnesis” pārstāve

2.

Dažādi

Valsts kancelejas Juridiskais departaments

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta juriskonsulte Sandra Rocēna