Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2005.gada 25.februāris


 

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Rīgā 2005.gada 17.februārī

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A

2005.gada 25.februārī plkst.11.00
Valsts kancelejā, 459.telpā (bibliotēkā)

 

Nr.
p.k.

Jautājums

Ziņo


1.


Administratīvā akta apstrīdēšana iestādē

Tieslietu ministrijas sagatavota prezentācija


Tieslietu ministrijas
Tiesu sistēmas politikas departamenta juriskonsulte
I.Gūtmane

Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce