Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2011.gada 24.februāris

 

APSTIPRINU:
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece
Inese Gailīte

2011.gada 1.februārī

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU

SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A
2011.gada 24.februārī plkst.14.00
Valsts kancelejā, 459.telpā (bibliotēkā)

Nr.

p.k

Jautājums

Ziņo

Uzaicināti

1.

 

Par nepieciešamību mainīt pastāvošo juridisko praksi gadījumā, ja tiek izdarīti grozījumi likuma deleģējumā izdot Ministru kabinetam noteikumus

Labklājības ministrijas materiāls

Edgars Korčagins, Labklājības ministrijas Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

Gunārs Kusiņš,

Saeimas Juridiskā biroja vadītājs

2.

Par Satversmes tiesas spriedumos pausto neviennozīmīgo interpretāciju attiecībā uz likumā doto pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus

Tieslietu ministrijas materiāls

Kristīne Kuprijanova,
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas vadītāja

Gunārs Kusiņš,

Saeimas Juridiskā biroja vadītājs

3.

Par plānotajiem Ministru kabineta kārtības ruļļa grozījumiem

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

 

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece Solveiga Līce