Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2008.gada 26.septembris

 

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas
direktora vietniece tiesību aktu lietās


Elita Dreimane

Rīgā, 2008.gada 22.septembrī

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU

SANĀKSMES


D A R B A K Ā R T Ī B A

2008.gada 26.septembrī plkst.10.00
Valsts kancelejā, Sarkanajā zālēNr.
p.k.

Jautājums

Ziņo

3.

Par Ārlietu ministrijas veiktajām darbībām starptautisko publisko līgumu projektu sagatavošanā, slēgšanā un glabāšanā.

 Ārlietu ministrijas iesniegtā informācija

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore

Irina Mangule

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce