Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2011.gada 27.janvāris
APSTIPRINU:

Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece
Inese Gailīte

2011.gada 26.janvārī

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU

SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A
2011.gada 27.janvārī plkst.14.00
Valsts kancelejā, 459.telpā (bibliotēkā)

Nr.

p.k

Jautājums

Ziņo

Uzaicināti

1.

 

Par Eiropas Savienības un dalībvalstu līgumu ar trešajām valstīm parakstu daļas publicēšanu

Ieva Bīlmane,
Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietniece

Liene Priedīte-Kancēviča,
Satiksmes ministrijas Juridiskā departamenta direktore

Gunārs Kusiņš,
Saeimas Juridiskā biroja vadītājs

Jānis Pleps,
Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks

 

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece Solveiga Līce