Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Materiāls 1

print Nosūtīt
print Drukāt

 

Priekšlikums mainīt pastāvošo praksi likuma pārejas noteikumu formulējumam

 

Piemērs (esošā prakse):

 

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums

(pieņemts 20.12.2010.)

 

Pārejas noteikumi

 

3. Līdz attiecīgo šajā likumā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2011. gada 1. jūlijam piemērojami Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumi Nr. 75 „Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

 

N.B.! Jauni noteikumi līdz šim nav izdoti.

Jāņem vērā, ka saskaņā ar juridiskās obstrukcijas aizlieguma principu (Administratīvā procesa likuma 15. panta divpadsmitā daļa). Iestāde un tiesa nedrīkst atteikties izlemt jautājumu, pamatojoties uz to, ka šis jautājums nav noregulēts ar likumu vai citu ārējo normatīvo aktu. Tās nedrīkst atteikties piemērot tiesību normu, pamatojoties uz to, ka šī tiesību norma neparedz piemērošanas mehānismu, ka tas nav pilnīgs vai nav izdoti citi normatīvie akti, kas tuvāk regulētu attiecīgās tiesību normas piemērošanu. Tas neattiecas tikai uz gadījumu, kad nav izveidota vai nedarbojas iestāde, kurai šī tiesību norma ir jāpiemēro vai citādā veidā jāpiedalās tās piemērošanā.

Tomēr, ņemot vērā Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma pārejas noteikumu 3. punkta formulējumu, rodas jautājums, vai Ministru kabineta 2007. gada 23. janvāra noteikumus Nr. 75 „Kārtība, kādā iekasē un maksā transportlīdzekļu ikgadējo nodevu un piemēro atbrīvojumus no nodevas maksāšanas un nodevas atlaides” var piemērot, ja attiecīgais jautājums likumā nav atrunāts un šajos noteikumos noteiktais nenonāk pretrunā ar likumā paredzēto un likumā ietvertajiem deleģējumiem?

Lai izvairītos no šādiem kāzusiem, būtu lietderīgāk mainīt pastāvošo praksi likuma pārejas noteikumu formulējumā. Ierosinu šādu formulējumu likuma pārejas noteikumiem gadījumos, kad nepieciešams pagarināt kādu Ministru kabineta noteikumu darbību līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu izdošanai:

„Ministru kabinets līdz .... izdot šajā likumā paredzētos noteikumus. Līdz šajā likumā paredzēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai ir spēkā Ministru kabineta ... noteikumi ....., ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 Kristīne Kuprijanova
Tieslietu ministrijas
Normatīvo aktu kvalitātes
nodrošināšanas nodaļas vadītāja
67036922, Kristine.Kuprijanova@tm.gov.lv

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu