Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.10

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Rīgā

Nr.10

2004.gada 1.oktobrī

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicinātā persona

Kristīne Jarinovska,

Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu sistematizācijas un metodoloģijas departamenta direktore

Piedalās:

 

 

No Ārlietu ministrijas

-

Rolands Ezergailis

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Narine Abagjana

No Ekonomikas ministrijas

-

Džineta Innusa

 

 

Sergejs Stacenko

No Finanšu ministrijas

-

Jana Poltiņņika

No Ģenerālprokuratūras

-

Žanna Stare

No Iekšlietu ministrijas

-

Inese Šnepsta

 

-

Gunta Kurme

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Guntra Kušķe

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Dace Grīnberga

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Jānis Circens

No Labklājības ministrijas

-

Aija Vanaga

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Ivars Lenšs

No Satiksmes ministrijas

-

Aivita Ļubļina

No Veselības ministrijas

-

Anita Vembre

No Zemkopības ministrijas

-

Andris Vītols

No Valsts kancelejas

-

Māris Skudra


1.§

 

Par instrukciju un ieteikumu projektu noformēšanu un

saskaņošanu ar Tieslietu ministriju

(K.Jarinovska, D.Grīnberga, I.Šnepsta, A.Ļubļina, A.Vanaga, A.Vītols, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai K.Jarinovskas sniegto informāciju par instrukciju un ieteikumu projektu noformēšanu un saskaņošanu ar Tieslietu ministriju.

2. Vienoties, ka, noformējot instrukciju un ieteikumu projektus un saskaņojot tos ar Tieslietu ministriju, jāņem vērā šādi ieteikumi:

2.1. dokumenta veidu nosaka tā būtība, nevis nosaukums;

2.2. lietot dokumenta nosaukumā vārdus "instrukcija" un "ieteikumi" tikai Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 3. un 4.punktā noteiktajiem gadījumiem;

2.3. Valsts pārvaldes iekārtas likuma 73.panta pirmās daļas 5.punktā noteiktajos gadījumos dokumenta nosaukumā ieteicams lietot vārdus "iekšējie noteikumi" un 6.punkta gadījumā – "kārtība";

2.4. iekšējos normatīvos aktus noformē uz veidlapas ar iestādes un attiecīgā dokumenta veida rekvizītiem;

2.5. izdošanas pamatojumā jāatsaucas uz ārējiem normatīvajiem aktiem, bet, ja tie tieši šādu pilnvarojumu neparedz, tad uz Valsts pārvaldes iekārtas likuma 72.panta pirmās daļas 2.punktu;

2.6. iekšējā normatīvā akta 1.punktā norādāms tā izdošanas mērķis (mērķis var būt ne tikai normatīvā akta, bet arī vispārējā tiesību principa īstenošana). Iekšējā normatīvā akta 1.punktā precīzi norāda to tiesību normu vai tiesību principu, ko skaidro;

2.7. ja iekšējais normatīvais akts satur informāciju dienesta vajadzībām, tad tā noslēguma daļā ietvert norādi, ka, piemēram, instrukcija ir ierobežotas pieejamības informācija saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 8.pantu;

2.8. formulas, tabulas vai ilustrācijas iestrādājamas iekšējā normatīvā akta pielikumā;

2.9. padotībā esošai valsts pārvaldes iestādei pirms izdod iekšēju normatīvu aktu ir jāpārliecinās, vai par šo jautājumu nav spēkā augstākas iestādes izdots iekšējs normatīvs akts. Padotības iestādes iekšējs normatīvs akts nedrīkst skart citas padotībā esošas valsts pārvaldes iestādes. Ja iekšējais normatīvais akts attiecināms uz vienas valsts pārvaldes iestādes vairākām padotības iestādēm, tad šo aktu izdot augstākā iestāde;

2.10. saskaņojuma uzraksts ar Tieslietu ministriju un augstāku iestādi ietverams dokumenta beigās pirms izdevēja paraksta;

2.11. ja nepieciešams izdarīt grozījumus vecā instrukcijā vai ieteikums, kura nav bijusi publicēta, ieteicams izdot jaunu iekšēju normatīvu aktu noteiktā kārtībā.

3. Sanāksmes dalībniekiem sniegt Tieslietu ministrijā priekšlikumus, ja tādi ir, par Ministru kabineta 2004.gada 29.jūnija noteikumos Nr.567 "Iekšējo normatīvo aktu projektu sagatavošanas un saskaņošanas kārtība" noteiktās kārtības pilnveidošanai (kristine.jarinovska@tm.gov.lv).

 

 

2.§

 

Dažādi

(K.Jarinovska, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai K.Jarinovskas sniegto informāciju par to, ka Valsts kanceleja un Tieslietu ministrija ir izveidojusi darba grupu normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmatas papildināšanai. Sanāksmes dalībniekiem, kuri vēlas strādāt pie rokasgrāmatas papildināšanas, pieteikties Valsts kancelejā vai Tieslietu ministrijā (elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv vai kristine.jarinovska@tm.gov.lv).

2. Sanāksmes dalībniekiem sniegt priekšlikumus par nākamajās sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem Valsts kancelejā (elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv).

 

 Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece S.Līce

Ārlietu ministrija

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Ģenerālprokuratūra

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

Īpašu uzdevumu ministra
sabiedrība integrācijas lietās sekretariāts

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Labklājības ministrija

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

Satiksmes ministrija

Veselības ministrija

Tieslietu ministrija

Zemkopības ministrija

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu