Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Darba kārtība 2004.gada 26.novembris

 

 

APSTIPRINU 
Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās

E.Ektermane

Rīgā 2004.gada 17.novembrī

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

D A R B A K Ā R T Ī B A

2004.gada 26.novembrī plkst.11.00
Valsts kancelejā, 319.telpā

Nr.

p.k.

Jautājums

Iesniedzējs

Uzaicināti


1.


Ministru kabineta noteikumi, par kuriem NAISā izdarīta atzīme, ka tie ir zaudējuši spēku saskaņā ar likuma "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā neesamību" 10.pantu

Tieslietu ministrijas vēstule


Tieslietu ministrija


Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu sistematizācijas un metodoloģijas departamenta direktore
K.Jarinovska


2.


Ministriju un to padotības iestāžu izdoto tiesību aktu publicēšana oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"

Tieslietu ministrijas sagatavots materiāls


Tieslietu ministrija


Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu sistematizācijas un metodoloģijas departamenta direktore
K.Jarinovska

 

3.

 

Ministru kabineta noteikumu projekti, kas ir tehniskie noteikumi, un to saskaņošana ar Eiropas Komisiju

Valsts kancelejas sagatavots materiāls

 

Valsts kanceleja

 

 Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce