Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr.1

 

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLSRīgā

Nr.1

2009.gada 16.janvārī

 

Sanāksmi vada

Eva Upīte,
Valsts kancelejas juriskonsulte

Uzaicināti:

Violeta Zeppa–Priedīte,
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Juridiskās nodaļas vadītāja

Diāna Kurpniece,
Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja Sabiedrisko attiecību un izglītošanas nodaļas vadītāja

 
1.§


Par interešu konflikta novēršanas jautājumiem


Pieņemt zināšanai Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja sniegto informāciju par interešu konflikta novēršanas jautājumiem, tai skaitā, par ētikas vietu publiskās pārvaldes regulējumā un par valsts amatpersonas amatu savienošanas jautājumiem.

 

Valsts kancelejas juriskonsulte Eva Upīte