Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.2

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.2

2012.gada 11.oktobrī

 

Sanāksmi vada:

Inese Gailīte,
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās, Juridiskā departamenta vadītāja

Uzaicinātie:

Inese Luste,
Galvenā redaktore, Elektronisko publikāciju daļa, VSIA "Latvijas Vēstnesis"

 

Artis Trops,
Attīstības direktors, Administratīvā daļa, VSIA "Latvijas Vēstnesis"

 

Daina Ābele,
valdes priekšsēdētāja, VSIA "Latvijas Vēstnesis"

 

Arnis Riškovs,
Projekta pārvaldnieks, Exigen Services

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Vita Upeniece

No Civilās aviācijas aģentūras

-

Anna Čudare

No Ekonomikas ministrijas

-

Diāna Ņesterenko

No Finanšu ministrijas

-

Dana Aleksandrova

No Ģenerālprokuratūras

-

Aivars Ostapko

No Iekšlietu ministrijas

-

Gunta Kurme

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Elmārs Martinsons

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Ilze Draveniece

No Labklājības ministrijas

-

Sjuzana Faizuļļina

No Latvijas Bankas

-

Ludmila Uzulnika

No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

-

Uldis Vīlips

No Satiksmes ministrijas

-

Liene Priedīte-Kancēviča

No Tieslietu ministrijas

-

Kristīne Kuprijanova

No Veselības ministrijas

-

Raimonds Osis

No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

-

Aina Stašāne

No Zemkopības ministrijas

-

Gunita Aizstrauta

AS „Exigen Services Latvia” projekta pārvaldnieks

-

Arnis Riškovs

No Valsts kancelejas

-

Solveiga Līce

 

-

Katrīna Nikolajeva

 

-

Andris Lācis

 

-

Sandra Rocēna

 

-

Linda Milenberga

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

 

1.§


Par oficiālās e-publikācijas ieviešanu un VSIA "Latvijas Vēstnesis" produktiem elektroniskajā vidē


(K.Kuprijanova, A.Trops, A.Riškovs, I.Luste, D.Ābele, I.Gailīte)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas vadītājas Kristīnes Kuprijanovas sniegto informāciju par oficiālā izdevuma "Latvijas Vēstnesis" tikai elektroniskās versijas ieviešanu ar 2013.gadu un plānotajiem pasākumiem elektroniskās publikācijas sistēmas pilnveidošanai.
Ņemt vērā, ka saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 2.pantā un pārejas noteikumu 6.punktā noteikto norādes normatīvajos aktos uz "Valdības Vēstnesi", laikrakstu "Latvijas Vēstnesis" vai oficiālo laikrakstu (izdevumu) jāaizstāj ar norādi uz oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis", kad attiecīgie normatīvie akti tiek grozīti pēc būtības.

2. Pieņemt zināšanai VSIA "Latvijas Vēstnesis" Attīstības direktora Arta Tropa sniegto informāciju par oficiālā izdevuma drošības aspektiem. Dokumenti PDF formātā tiek apliecināti ar drošu elektronisko parakstu, kas nodrošina iespēju pārliecināties par publikācijas nemainīgumu no publicēšanas brīža. Oficiālais izdevums no 2013. gada 1.janvāra iznāks piecas reizes nedēļā.

3. Pieņemt zināšanai VSIA "Latvijas Vēstnesis" Galvenās redaktores Ineses Lustes prezentācijā sniegto informāciju par normatīvo aktu datu bāzes "Likumi.lv" priekšrocībām un informācijas meklēšanas iespējām, piemēram, precīzā meklēšana, izvērstā meklēšana un Google meklētājs.
Dokumentu tekstā tiek norādītas saites uz pielikumiem Word formātā, direktīvām un tulkojumiem. Nākotnē pie likuma panta būs pievienots uz panta pamata izdoto noteikumu saraksts.
Pie saistītajiem dokumentiem pieejami Latvijas Vēstneša (LVportals.lv) skaidrojumi un saites uz Jurista Vārda rakstiem.
Autorizētiem lietotājiem nākotnē būs iespēja veidot savu lietoto dokumentu kopumu.
Pieņemt zināšanai, ka Latvijas Vēstnesis konsolidē normatīvos aktus Tieslietu ministrijas metodoloģiskā vadībā un neinterpretē tekstu – kļūdu labojumu neveic, bet informē par to izdevēju. Tiek konsolidēti gan Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas, gan Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie normatīvie akti, kā arī pašvaldību saistošie noteikumi (līdz spēkā stāšanās dienai).

4. Pieņemt zināšanai VSIA "Latvijas Vēstnesis" valdes priekšsēdētājas Dainas Ābeles sniegto informāciju par e-publikāciju pieredzi Eiropas valstīs. Liela uzmanība tiek veltīta sadarbībai ar sociālajiem tīkliem ātrai sabiedrības informēšanai.
Saiknes nostiprināšanai tiek veidotas jautājumu un atbilžu vietnes ko piedāvā arī Latvijas Vēstnesis – Latvijas Vēstneša portāls "Par likumu un valsti". Interesenti ir aicināti izmantot šo portālu profesionālām diskusijām, lai uzzinātu sabiedrības viedokli par aktuāliem juridiskiem jautājumiem, kā arī lai sniegtu konsultācijas iedzīvotājiem.
Pieņemt zināšanai, ka testa versijā iespējams iepazīties ar Eiropas Savienības tiesību aktu jauno portālu EUR-lex un sniegt priekšlikumus tā uzlabošanai uz e-pastu Els.BREEDSTRAET@publications.europa.eu.

5. Pieņemt zināšanai, ka 2013.gada februārī VSIA "Latvijas Vēstnesis" pārstāvji prezentēs novitātes datu bāzē "Likumi.lv" un aicina sniegt priekšlikumus to funkciju un darbības uzlabošanai.


Valsts kancelejas direktora
vietniece tiesību aktu lietās,
Juridiskā departamenta vadītāja Inese Gailīte

Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece Solveiga Līce

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu