Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.1

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.1

2011.gada 20.janvārī

 

Sanāksmi vada

Inese Gailīte,
Juridiskā departamenta vadītāja, Valsts kancelejas direktora vietniece

Uzaicināta:

Inese Luste,
VSIA „Latvijas Vēstnesis” pārstāve

 

 

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Vitālijs Rakstiņš

No Ārlietu ministrijas

-

Ieva Bīlmane

No Finanšu ministrijas

-

Dainis Špeļs

No Ģenerālprokuratūras

-

Guntis Kanaviņš

No Iekšlietu ministrijas

-

Inese Sproģe

No Labklājības ministrijas

-

Edgars Korčagins

No Satiksmes ministrijas

-

Liene Priedīte-Kancēviča

No Tieslietu ministrijas

-

Kristīne Kuprijanova

No Veselības ministrijas

-

Māris Abaroniņš

No Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas

-

Uģis Lapiņš

No Zemkopības ministrijas

-

Valentīna Lukaševiča

 

-

Gunita Aizstrauta

No Valsts kancelejas

-

Sandra Rocēna

 

-

Vita Nagle

 

1.§


Par izmaiņām normatīvo aktu sistematizācijas nodrošināšanā


(K.Kuprijanova, I.Luste, I.Bīlmane, I.Gailīte)

 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu kvalitātes nodrošināšanas nodaļas vadītāja Kristīnes Kuprijanovas sniegto informāciju par paredzētajām izmaiņām normatīvo aktu sistematizācijas nodrošināšanā – sākot ar 2011.gada 1.februāri tiek izbeigta Tieslietu ministrijas atbildība par normatīvo aktu sistematizāciju Normatīvo aktu informācijas sistēmā „NAIS”. 
Kā līdz šim, arī turpmāk par oficiālu normatīvā akta publikāciju tiek uzskatīta publikācija laikrakstā „Latvijas vēstnesis” vai tās kopija.

2.Pieņemt zināšanai Kristīnes Kuprijanovas prezentācijā demonstrētās „Likumi.lv” lietošanas un informācijas meklēšanas iespējas.

3. Vērst VSIA „Latvijas Vēstneša” pārstāves Ineses Lustes uzmanību uz konstatētajām nepilnībām un kļūdām „Likumi.lv” datu bāzē. Datu bāzes lietotājiem ziņot par konstatētajām kļūdām, rakstot datu bāzē paredzētajā vietā „atsauksmes”, vai ziņot Kristīnei Kuprijanovai pa e-pastu kristine.kuprijanova@tm.gov.lv.

3. Valsts kancelejai nosūtīt valsts iestāžu juridiskajiem dienestiem Tieslietu ministrijas prezentāciju – „Likumi.lv” demo versiju.  


2


Dažādi


(K.Kuprijanova, I.Gailīte)

 

1. Pieņemt zināšanai Juridiskā departamenta vadītājas, Valsts kancelejas direktora vietnieces Ineses Gailītes sniegto informāciju par plānotajiem grozījumiem Ministru kabineta kārtības rullī. Valsts iestāžu juridisko dienestu pārstāvjiem lūgt iesniegt savus priekšlikumus pirms minēto grozījumu izsludināšanas Valsts sekretāru sanāksmē (e-pasta adrese: jd@mk.gov.lv).

2. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas ieteikumu ministriju interneta mājas lapās nepublicēt normatīvo aktu tekstu, bet, lai nodrošinātu normatīvā akta aktualitāti, norādīt saiti uz „Likumi.lv”.

 

3

 Par turpmāko sanāksmju jautājumiem


(I.Bīlmane, L.Priedīte-Kancēviča, E.Korčagins, K.Kuprijanova, I.Gailīte)

 

1. Ņemt vērā Ārlietu ministrijas un Satiksmes ministrijas ierosinājumu tuvākajā valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmē izskatīt jautājumu par starptautisko līgumu publicēšanu, īpaši par līguma parakstu daļas publicēšanu. Aicināt šī jautājuma izskatīšanā piedalīties Saeimas Juridiskā biroja vadītāju Gunāru Kusiņu.  

3. Pēc Labklājības ministrijas ierosinājuma atjaunot diskusiju par likumos doto pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus, it īpaši par grozījumu izdarīšanu likuma pilnvarojumā un ar to saistītajām problēmām. Aicināt šī jautājuma izskatīšanā piedalīties Saeimas Juridiskā biroja vadītāju Gunāru Kusiņu.

4. Pēc Tieslietu ministrijas ierosinājuma izskatīt jautājumu par Satversmes tiesas spriedumos pausto neviennozīmīgo interpretāciju attiecībā uz likumā doto pilnvarojumu Ministru kabinetam izdot noteikumus.  

5. Ārlietu ministrijai, Satiksmes ministrijai, Labklājības ministrijai un Tieslietu ministrijai lūdzu iesniegt ierosināto jautājumu aprakstu un piemērus pa e-pastu jd@mk.gov.lv.

 

Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece Inese Gailīte

Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsulte Sandra Rocēna

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu