Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.2

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

Rīgā

Nr.2

2008.gada 14.martā

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicinātās personas:

Mārtiņš Krieviņš,
Politikas koordinācijas departamenta vadītājs
Ingemārs Krumholcs,
Politikas koordinācijas departamenta Politikas plānošanas nodaļas konsultants

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Sanda Vistiņa

 

-

Ilze Grūbe

No Ārlietu ministrijas

-

Vita Zivtiņa

 

-

Līga Zalužinska

No Finanšu ministrijas

-

Līga Vucēne

No Ģenerālprokuratūras

-

Guntis Kanaviņš

No Iekšlietu ministrijas

-

Gunta Kurme

 

-

Karina Perehoda

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Elmārs Martinsons

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

-

Inese Gaidele

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Ance Grīnberga

No Kultūras ministrijas

-

Ilze Millersone

 

-

Baiba Zakevica

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Violeta Zeppa-Priedīte

 

-

Inese Terinka

No Labklājības ministrijas

-

Aija Vanaga

 

-

Edgars Korčagins

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Madara Grīnhofa

 

-

 

No Satiksmes ministrijas

-

Dace Andersone

 

-

Ingūna Strautmane

No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

-

Ieva Feldmane

No Tieslietu ministrijas

-

Edgars Sproģis

 

-

Anda Smiltēna

 

-

Anita Zikmane

 

-

Inese Vērdiņa

 

-

Rūta Rācene

 

-

Ilze Māliņa

No Veselības ministrijas

-

Ieva Brūvere

No Vides ministrijas

-

Aina Stašāne

No Zemkopības ministrijas

-

Baiba Vecmane

 

-

Sanita Romanovska

 

-

Kaspars Poriķis

 


1.§


Par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu darbības stratēģijā
(M.Krieviņš, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Politikas plānošanas departamenta vadītāja M.Krieviņa sniegto informāciju par izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu darbības stratēģiju izstrādi, apstiprināšanu un aktualizēšanu (Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.880 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis"', kas stājās spēkā 2008.gada 1.janvārī).

2. Pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta instrukcijas projekts "Kārtība, kādā izstrādā, izstrādā aktualizē un izvērtē iestādes darbības stratēģiju" atrodas saskaņošanas procesā.

3. Ievērot, ka Ministru kabineta kārtības ruļļa norma par valsts pārvaldes iestāžu darbības stratēģiju ikgadējo aktualizēšanu paredz iespēju katru gadu aktualizēt stratēģiju, nevis pienākumu stratēģijas aktualizāciju veikt katru gadu.2

Par izmaiņām normatīvā akta projekta anotācijas sagatavošanas kārtībā(I.Krumholcs, M.Krieviņš, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Politikas plānošanas departamenta Politikas plānošanas nodaļas konsultanta I.Krumholca sniegto informāciju par izmaiņām normatīvā akta projekta anotācijas sagatavošanas kārtībā (Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra instrukcija Nr.20 "Normatīvā akta projekta anotācijas aizpildīšanas kārtība", kas stājās spēkā 2008.gada 1.martā).

2. Ievērot, ka sākot ar š.g. 1.martu, iesniedzot tiesību aktu projektus, kuriem nepieciešama anotācija, izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē pievienojama normatīvo akta projekta anotācija, kas izstrādāta atbilstoši jaunajai kārtībai.


3.§


Par pārējām izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī(S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces S.Līces sniegto informāciju par citām izmaiņā Ministru kabineta kārtības rullī (Ministru kabineta 2007.gada 18.decembra noteikumi Nr.880 "Grozījumi Ministru kabineta 2002.gada 12.marta noteikumos Nr.111 "Ministru kabineta kārtības rullis"', kas stājās spēkā 2008.gada 1.janvārī).

2. Ievērot, ka saskaņā ar Ministru kabineta kārtības rulli, uzaicinot ministrijas un citas institūcijas uz starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmi, uzaicinājums nosūtāms vismaz piecas darbadienas pirms sanāksmes. Ja Valsts sekretāru sanāksmē, izsludinot tiesību akta projektu, ir noteikts saīsināts atzinuma sniegšanas termiņš, uzaicinājums uz starpinstitūciju saskaņošanas sanāksmi nosūtāms vismaz trīs darbadienas pirms sanāksmes.

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu