Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.2

print Nosūtīt
print Drukāt


 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Rīgā

Nr.2

2005.gada 18.februārī

 

Sanāksmi vada

Elita Ektermane,
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Uzaicinātās personas

Liena Zemīte,

Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības iekšējā tirgus koordinācijas nodaļas vadītāja

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Sanda Vistiņa

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Zane Matīsa

No Finanšu ministrijas

-

Līga Kļaviņa

 

-

Gunta Pužule

No Iekšlietu ministrijas

-

Eduards Garkuša

No Satiksmes ministrijas

-

Elīna Šimiņa

No Tieslietu ministrijas

-

Kristīne Jarinovska

 

-

Sandra Vīgante

 

-

Armands Jaščenoks

No Veselības ministrijas

-

Dmitrijs Trofimovs

No Valsts kancelejas

-

Inese Gailīte

 

-

Solveiga Līce

 

-

Eva Upīte

 

-

Daina Vaivare


1.§

 

Par tehnisko noteikumu projektu un standartu paziņošanu

Eiropas Komisijai

(L.Zemīte, K.Jarinovska, E.Garkuša, L.Kļaviņa, E.Upīte, D.Vaivare, S.Vīgante, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas Eiropas Savienības iekšējā tirgus koordinācijas nodaļas vadītājas L.Zemītes sniegto informāciju par tehnisko noteikumu projektu saskaņošanas kārtību ar Eiropas Komisiju.

2. Ievērot, ka ar Eiropas Komisiju saskaņojami visi tie normatīvo aktu projekti, kuri satur Eiropas Savienības dalībvalsts līmenī papildus noteiktas prasības produktam vai informācijas sabiedrības pakalpojumam (turpmāk – tehniskie noteikumi). Ar papildus prasībām jāsaprot tādas prasības, kuras netiek ieviestas kā Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās prasības, piemēram, pārņemot direktīvu, bet kuras dalībvalsts pati nosaka tās teritorijā.

Ja Latvijas normatīvajā aktā tiek pārņemta direktīva un papildus direktīvā noteiktajam tiek paredzēti tehniskie noteikumi, šāds normatīvā akta projekts arī saskaņojams ar Eiropas Komisiju.

3. Iesniedzot tehnisko noteikumu projektus saskaņošanai Eiropas Komisijai, tiem jāpievieno visu saistīto dokumentu pilns teksts.

4. Ievērot, ka, ja tehniskie noteikumi stājušies spēkā steidzamības kārtībā, bet par tiem vēlāk saņemts negatīvs Eiropas Komisijas atzinums, šādus tehniskos noteikumus piemērot nedrīkst, jo tas var būt tālāk par pamatu pārkāpumu procedūras ierosināšanai.

5. Ievērot, ka Eiropas Komisija atzinumu sniedz trīs mēnešu laikā un ka uz atzinumu obligāti jāsniedz atbilde, kā arī jāizpilda visi Eiropas Komisijas norādījumi. Savukārt Eiropas Komisijas komentāriem ir ieteikuma raksturs. Ja dalībvalsts nepiekrīt Eiropas Komisijas atzinumā norādītajam, tā var sniegt savus skaidrojumus un argumentēts pamatojums šajā gadījumā ir obligāts.

6. Ja direktīvās konstatētas tulkojuma neprecizitātes, par tām jāinformē Ekonomikas ministrija.

7. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija veic arī tehnisko noteikumu, kas ietverti likumprojektos, uzraudzību.

 

 

 

2.§

 

Par nākamo sanāksmi

 


(S.Līce, E.Ektermane)

 

1. Nākamo sanāksmi sasaukt š.g. 25.februārī par administratīvā akta apstrīdēšanu iestādē.


2. Sanāksmes dalībniekiem sniegt jautājums un priekšlikumus par nākamajās sanāksmēs izskatāmajiem jautājumiem Valsts kancelejā (elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv).

 

 

Valsts kancelejas direktora

vietniece tiesību aktu lietās E.Ektermane

 

Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta

vadītāja vietniece S.Līce

Aizsardzības ministrija

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Iekšlietu ministrija

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu