Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.2

print Nosūtīt
print DrukātVALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES
PROTOKOLS

Rīgā

Nr.2

2006.gada 21.aprīlis

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicinātā persona:

Gundars Kauliņš,
Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas departamenta direktora p.i.

Protokolē:

 

Irēna Pļaveniece

  
Par iekšējo normatīvo aktu izstrādi, saskaņošanu un publicēšanu
(G.Kauliņš, S.Līce)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas departamenta direktora p.i. Gundara Kauliņa sniegto informāciju un skaidrojumus par iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādi, saskaņošanu un publicēšanu.

2. Pieņemt zināšanai, ka, sagatavojot iekšējo normatīvo aktu projektus, par neskaidrajiem jautājumiem var konsultēties ar Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas departamentu (atbildīgā amatpersona – departamenta direktora p.i. Gundars Kauliņš, tālrunis 7036978, e-pasts: gundars.kaulins@tm.gov.lv).

3. Iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē, saskaņošanā un izdošanā ievērot šādus Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas departamenta norādījumus un ieteikumus:

3.1. visi iekšējo normatīvo aktu projekti jāsaskaņo ar augstāku amatpersonu, bet tikai instrukciju un ieteikumu projekti papildus jāsaskaņo ar Tieslietu ministriju. Iekšējie normatīvie akti stājas spēkā, ja ir ievērotas to saskaņošanas prasības;

3.2. ar augstāku iestādi jāsaskaņo tādu iekšējo normatīvo aktu projekti, kurus izdos padotības iestādes vadītājs, nevis padotības iestādes struktūrvienību vadītāju izdodamie iekšējie normatīvie akti;

3.3. pēc Tieslietu ministrijas saskaņojuma saņemšanas, atbildīgā institūcija instrukcijas un ieteikumus nosūta publicēšanai oficiālajā laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

3.4. saskaņošanas tiesības deleģēt nevar;

3.5. ja netiek ievērotas iekšējo normatīvo aktu projektu saskaņošanas un publicēšanas prasības, šādi iekšējie normatīvie aktu uzskatāmi par spēkā neesošiem no izdošanas brīža;

3.6. vienas ministrijas izdots iekšējs normatīvs akts nav saistošs citai ministrijai;

3.7. iekšējie normatīvie akti noformējami uz veidlapas;

3.8. iekšējo normatīvo aktu projektu kopējais saskaņošanas laiks ir viens mēnesis. Ja augstāka iestāde noteiktajā termiņā nav sniegusi saskaņojumu, projekts uzskatāms par saskaņotu pēc saskaņošanas termiņa beigām;

3.9. ja pēc iekšējā normatīvā akta izdošanas tiek konstatētas pretrunas ar citiem normatīvajiem aktiem, iekšējais normatīvais akts jāizdod no jauna, iepriekšējo atzīstot par spēku zaudējušu. Tiesību norma, kas ir pretrunā ar augstāku tiesību normu, nav piemērojama.

4. Valsts kancelejas Juridiskajam departamentam nosūtīt Tieslietu ministrijas Metodoloģijas un sistematizācijas departamenta sagatavoto prezentācijas materiālu visiem sanāksmes dalībniekiem.

 


Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu