Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr.2

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.2

2011.gada 27.janvārī

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicināts:

Jānis Pleps,
Saeimas Juridiskā biroja juridiskais padomnieks

 

 

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Ilze Grūbe

No Ārlietu ministrijas

-

Irīna Mangule

 

-

Ieva Bīlmane

 

-

Rolands Ezergailis

No Ekonomikas ministrijas

-

Marita Miķelsone

No Labklājības ministrijas

-

Vivita Bērziņa

No Satiksmes ministrijas

-

Liene Priedīte-Kancēviča

 

-

Ligita Betaga

 

-

Vineta Jansone

No Tieslietu ministrijas

-

Sanita Mertena

No Veselības ministrijas

-

Māris Abaroniņš

No Zemkopības ministrijas

-

Ainars Nābels-Šneiders

 

-

Gunita Aizstrauta

No Valsts kancelejas

-

Aiga Švalkovska

 

-

Ivars Mēkons

 

-

Irēna Pļaveniece

 

1.§


Par Eiropas Savienības un dalībvalstu līgumu ar trešajām valstīm parakstu daļas publicēšanu(L.Priedīte-Kancēviča, I.Mangule, I.Bīlmane, J.Pleps, S.Mertena, I.Mēkons, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas, Ārlietu ministrijas un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvju izklāstītos piemērus, problēmas un argumentus saistībā ar Eiropas Savienības un dalībvalstu līgumu ar trešajām valstīm, un citu daudzpusējo starptautisko līgumu parakstīšanas veidus un šādu līgumu publicēšanas īpatnības, t.sk. tādus aspektus, ka parakstus un pilnvaras pārbauda attiecīgā līguma depozitārijs, parakstu daļa nav līguma teksta normatīvā sastāvdaļa, atveidojot latviešu valodā dažādu valstu parakstītājus, var kļūdīties, publicējamajam dokumentam ir jābūt noformētam saprotami.

2. Konceptuāli vienoties par Latvijas normatīvo aktu prasībām, t.sk. valsts valodas prasībām atbilstošu līgumu publicēšanas risinājumu – starptautiskā līguma parakstu daļā tiek publicēts tikai amatpersonas amats, vārds un uzvārds, kas Latvijas Republikas vārdā parakstīja līgumu. Pārējo valstu līguma parakstītāji netiek publicēti oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Ieteikt Tieslietu ministrijai sadarbībā ar oficiālo laikrakstu „Latvijas Vēstnesis” normatīvo aktu bāzē „Likumi.lv” norādīt saiti uz publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, kur var iepazīties ar parakstītā starptautiskā līguma tekstu ar pilnu tā parakstītāju sarakstu un parakstiem.

4. Lūgt Saeimas Juridiskā biroja pārstāvi ierosināt apspriest minēto priekšlikumu Saeimas Juridiskajā birojā un izteikt biroja viedokli par šādu starptautisko līgumu parakstu daļas publicēšanas oficiālajā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” risinājumu, darot to zināmu valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmes dalībniekiem, nosūtot informāciju pa e-pastu jd@mk.gov.lv vai solveiga.lice@mk.gov.lv.  Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta juriskonsults Ivars Mēkons