Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr.3

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.3

2013.gada 5.septembrī

 

Sanāksmi vada:

Inese Gailīte,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

 

Uzaicinātie:

Solvita Gulbe,
Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītāja

Protokolē:

 

Irēna Pļaveniece

 

 

1.§

Par Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija instrukcijas Nr.7 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs" piemērošanu


(S.Gulbe, I.Gailīte)

Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Eiropas Savienības struktūrfondu departamenta vadītājas Solvitas Gulbes sniegto informāciju un prezentāciju par Ministru kabineta 2013.gada 2.jūlija instrukcijas Nr.7 "Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādēs" piemērošanu.

Valsts iestāžu juridiskajiem dienestu pārstāvjiem un amatpersonām, kas iesaistītas minēto līgumu izstrādē, jautājumu vai neskaidrību gadījumā ir iespēja saņemt skaidrojumu pa e-pastu: solvita.gulbe@mk.gov.lv vai pa
tālruni: 67082930.

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece Inese Gailīte