Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.3

print Nosūtīt
print Drukāt

 

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLSRīgā

Nr.3

2009.gada 17.aprīlīSanāksmi vadaSolveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicināti:

Anita Šinta,
Valsts kancelejas Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītāja

 


1.§

Par izmaiņām, kas paredzētas jaunajā Ministru kabineta kārtības rullī


 (A.Šinta, L.Peinberga, I.Kroja, S.Līce)


1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces Solveigas Līces un Valsts kancelejas Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājas Anitas Šintas sniegto informāciju par galvenajām atšķirībām, kas iekļautas jaunajā Ministru kabineta kārtības rullī (Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumi Nr.300), salīdzinot ar iepriekšējo regulējumu, kā arī par tehniskajām iespējām, lietojot Dokumentu aprites un kontroles sistēmu (DAUKS).

2. Pieņemt zināšanai, ka līdz š.g. 1.jūnijam pieļaujama to projektu iesniegšana, neievērojot jaunajā Ministru kabineta kārtības rullī noteiktās prasības (piemēram, anotācija, izziņa par atzinumos izteiktajiem iebildumiem), kuri izsludināti līdz š.g. 17.aprīlim un kuri ir jau saskaņoti un/vai parakstīti (novizēti).

3. Ievērot, ka to anotācijas sadaļu vietā, kuras tiesību akta projektam nav nepieciešams aizpildīt, atsevišķa rindā norāda sadaļas numuru un to, ka projekts šo jomu neskar vai neattiecas, piemēram, „II – V sadaļa – projekts šīs jomas neskar”.

4. Tiesību akta projekta steidzamības pamatojuma tabula nepieciešama arī ministriju savstarpējā sarakstē, ja tiek lūgts atzinums projektam, kuru paredzēts lūgt izskatīt Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu (steidzamu).

5. Ievērot, ka ministrijas iesniedz tikai sistēmā DAUKS pieteikumus Valsts sekretāru sanāksmei, Valsts sekretāru sanāksmē izskatāmos projektus, atzinumus un citus pievienojamos dokumentus. Iesniedzot uz Ministru kabineta komitejas sēdi un Ministru kabineta sēdi tiesību aktu projektu, pavadvēstuli, anotāciju un tos dokumentus, kurus tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams ievietot sistēmā DAUKS, iesniedz paralēli papīra formā. Pārejos dokumentus iesniedz sistēmā DAUKS, pavadvēstulē pie pielikumiem iekavās norādot, ka attiecīgais dokuments iesniegts sistēmā DAUKS.

6. Pieņemt zināšanai, ka tehniskās iespējas dokumentu iesniegšanai DAUKS vidē tiek pilnveidotas. Priekšlikumus un jautājumus lūdzu sniegt Valsts kancelejas Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājai Anitai Šintai pa e-pastu: anita.sinta@mk.gov.lv vai pa tālruni: 67082944.

7. Jautājumus par jauno Ministru kabineta kartības rulli lūdzu sniegt Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniecei Solveigai Līcei pa e-pastu: solveiga.lice@mk.gov.lv vai pa tālruni: 67082915.

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece Solveiga Līce

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu