Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.4

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

Rīgā

Nr.4

2008.gada 12.septembrī

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

 

 

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Raivo Raudzeps

 

-

Signe Zaharova

No Ārlietu ministrijas

-

Ieva Bīlmane

No Finanšu ministrijas

-

Elīna Ūsiņa

 

-

Agija Leitāne-Šķēle

No Iekšlietu ministrijas

-

Mārtiņš Rāza

 

-

Dace Radzeviča

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

-

Ivars Burmistrovs

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Dace Šulmane

 

-

Anita Kleinberga

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Violeta Zeppa-Priedīte

No Labklājības ministrijas

-

Aija Vanaga

 

-

Juris Grantiņš

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Madara Grīnhofa

No Satiksmes ministrijas

-

Liene Priedīte-Kancēviča

 

-

Dace Andersone

No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

-

Ieva Feldmane

 

-

Linda Neivalde

No Veselības ministrijas

-

Ilze Šķiņke

No Vides ministrijas

-

Gustavs Gailis

No Zemkopības ministrijas

-

Gunita Aizstrauta

 

-

Ilze Pelša

 

-

Andra Balode

No Valsts kancelejas

-

Daina Vaivare

 

-

Eva Upīte

 

-

Anda Ceple

 

-

Kaspars Poga

 

-

Aldis Štāls


1.§


Par Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas regulām valsts atbalsta (komercdarbības atbalsta) jomā


(E.Ūsiņa, E.Upīte, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Finanšu ministrijas Komercdarbības atbalsta kontroles departamenta juriskonsultes Elīnas Ūsiņas sniegto informāciju par Eiropas Padomes un Komisijas regulām valsts atbalsta (komercdarbības atbalsta) jomā.

2. Atbalstīt viedokli, ka gadījumos, kad ES regula prasa norādīt atsauci uz publikāciju, attiecīgajā nacionālajā normatīvajā aktā (valsts atbalsta jomā) ietver norādi uz konkrēto regulu, kā arī tās publikāciju Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, minot nosaukumu, datumu un numuru.

Piemēram:

Finansējumu šīs aktivitātes ietvaros sniedz saskaņā ar Komisijas 2008.gada 6.augusta Regulu (EK) Nr.800/2008, kas atzīst noteiktas atbalsta kategorijas par saderīgām ar kopējo tirgu, piemērojot Līguma 87. un 88.pantu (vispārējā grupu atbrīvojuma regula) (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2008.gada 9.augusts, Nr. L 214/3).2

Par atsevišķiem Valsts pārvaldes iekārtas likuma normu piemērošanas jautājumiem


(G.Aizstrauta, I.Pelša, D.Šulmane, K.Poga, A.Ceple, M.Grīnhofa, E.Upīte, A.Štāls, D.Andersone, A.Kleinberga, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Zemkopības ministrijas Juridiskā departamenta juriskonsultes Ilzes Pelšas sniegto informāciju par problēmām pārvaldes uzdevumu deleģēšanā.

2. Atbalstīt viedokli, ka deleģējot pārvaldes uzdevumu katrs gadījums jāvērtē individuāli un jāskatās ne tikai Valsts pārvaldes iekārtas likumā minētās normas, bet gan situācija kopumā.

 

3

Dažādi


(A.Ceple, I.Bīlmane, E.Upīte, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai, ka sākotnēji šīs sanāksmes darba kārtībā plānotā prezentācija par Ārlietu ministrijas veiktajām darbībām starptautisko publisko līgumu projektu sagatavošanā, slēgšanā un glabāšanā, tiek pārcelta uz nākamo sanāksmi, kas varētu notikt š.g. 26.septembrī.

Uz sanāksmi tiek aicināti visu sanāksmē pārstāvēto institūciju juristi, kas strādā ar starptautisko līgumu sagatavošanas un slēgšanas jautājumiem. Lai Ārlietu ministrijas pārstāvis varētu sniegt atbildes arī uz speciālistu īpaši interesējošajiem jautājumiem šajā jomā, lūgums pēc iespējas šos jautājumus nosūtīt pirms sanāksmes elektroniski Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktorei Irinai Mangulei (Irina.Mangule@mfa.gov.lv).

2. Pieņemt zināšanai, ka Valsts kanceleja sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Tieslietu ministriju un citiem sadarbības partneriem organizē starptautisku konferenci "Starptautisko publisko līgumu tiesības: teorija un prakse", kas notiks š.g. 30.-31.oktobrī Reval Hotel Latvija.

Informācija par konferences tēmu un lektoriem, programma un informācija par pieteikšanos ir pieejama Ministru kabineta interneta mājas lapā:

http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/konferencesseminari/stpubligties/

3. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija un Valsts kanceleja kopīgi strādā pie jaunas normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmatas un šobrīd ir izstrādātas rokasgrāmatas sadaļas par vispārīgiem normatīvo aktu izstrādāšanas principiem un likumprojektu juridisko tehniku.

Izstrādātās rokasgrāmatas sadaļas tiks nosūtītas sanāksmes dalībniekiem, lai noskaidrotu jautājumus, kurus būtu vēl nepieciešams iekļaut šajās sadaļās, kā arī apkopotu piemērus.

4. Pieņemt zināšanai, ka Ekonomikas ministrija ir piedāvājusi sniegt prezentāciju par Eiropkodeksa standartiem, kas aizstās spēkā esošos nacionālos būvnormatīvus un nodrošinās pāreju uz Eiropā standartizētu projektēšanas pieeju. Šī prezentācija varētu tikt prezentēta š.g. novembrī.

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu