Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.4

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.4

2011.gada 15.septembrī

 

Sanāksmi vada:

Inese Gailīte,
Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece


Uzaicināti:


Gunārs Kusiņš,
Saeimas Juridiskā biroja vadītājs

 

 

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Vita Upeniece

No Ārlietu ministrijas

-

Ieva Bīlmane

No Ekonomikas ministrijas

-

Māra Līdumniece

 

-

Marita Miķelsone

No Finanšu ministrijas

-

Dainis Špeļs

No Ģenerālprokuratūras

-

Elita Jurkjāne

No Iekšlietu ministrijas

-

Gunta Kurme

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Elmārs Martinsons

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Alvis Strīķeris

No Kultūras ministrijas

-

Daina Āboliņa

No Labklājības ministrijas

-

Edgars Korčagins

No Latvijas Bankas

-

Ludmila Uzulnika

No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

-

Ieva Feldmane

No Satiksmes ministrijas

-

Liene Priedīte-Kancēviča

 

-

Inguna Strautmane

 

-

Linda Pūce

No Tieslietu ministrijas

-

Laila Medin

 

-

Kristīne Kuprijanova

 

-

Linda Sparāne

 

-

Inese Kahanoviča

 

-

Natālija Laveniece-Straupmane

 

-

Ilze Andruškina

No Veselības ministrijas

-

Ieva Brūvere

 

-

Elga Zorgevica-Prāma

No Zemkopības ministrijas

-

Gunita Aizstrauta

No Valsts kancelejas

-

Solveiga Līce

 

-

Andris Lācis

 

-

Ģirts Blumers

 

-

Sandris Aleksejevs

 

-

Viktors Sidorenkovs

 

-

Dzintars Galvenieks

 

-

Līga Peinberga

 

-

Inta Kroja

 

-

Marika Pudāne

 

-

Daina Vaivare

 

-

Eva Upīte

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

 

1.§


Par likuma pārejas noteikumu formulēšanu


(K.Kuprijanova, L.Medin, E.Korčagins, G.Kurme, G.Kusiņš,  I.Gailīte)

 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas, Valsts kancelejas un Saeimas Juridiskā biroja vadītāja Gunāra Kusiņa apsvērumus par nepieciešamību mainīt likuma pārejas noteikumu formulējumu gadījumos, kad nepieciešams pagarināt kādu Ministru kabineta noteikumu piemērojamību (spēkā esību) līdz jaunu Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai.  

2. Nākamajā valsts iestāžu juridisko dienestu vadītāju sanāksmē kopīgi ar Saeimas Juridisko biroju turpināt diskusiju par likuma pārejas noteikumu formulēšanu, kā arī attiecībā uz atsevišķu jaunu formulējumu, piemēram, „ciktāl tie nav pretrunā ar regulu” lietošanas pieļaujamību.

3. Aicināt sanāksmes dalībniekus sniegt priekšlikumus par minētajiem jautājumiem (elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv).

 

 2.§


Par izmaiņām Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis”


(S.Līce, L.Peinberga, I.Kroja, M.Pudāne, I.Gailīte)1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces Solveigas Līces prezentācijā sniegto informāciju par svarīgākajām izmaiņām Ministru kabineta kārtības rullī (Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumi Nr.690 „Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumos Nr.300 „Ministru kabineta kārtības rullis””).

2. Vērst sanāksmes dalībnieku uzmanību, ka paplašināts to tiesību aktu projektu loks, kurus neizsludina Valsts sekretāru sanāksmē, kā arī tehnisko projektu loks (Ministru kabineta kārtības ruļļa 73.punkts un 73.¹punkts).

Papildināts formulējums par tehnisko projektu izsludināšanu un saskaņošanu. Ja pieteikts tehniskais projekts, atzinumu sniegšanai nepiesakās. Ja pēc šāda tiesību akta projekta izsludināšanas saņemti iebildumi, tad atzinumu sniedz kopumā 2 nedēļu laikā un saskaņošanu turpina parastajā kārtībā.

3. Ņemt vērā, ka, iesniedzot tiesību akta projektu kā steidzamu Ministru kabineta lietu, ir obligāti jānorāda steidzamības pamatojums, pretējā gadījumā, tiesību akta projekts būs jāiesniedz noteiktā kārtībā, izsludinot Valsts sekretāru sanāksmē (Ministru kabineta kārtības ruļļa 119.pants).

Ievērot, ka ministrijai ir pienākums informēt tās nevalstiskās organizācijas, kas bija iesaistītas projekta izstrādē vai sniegušas atzinumu, ja plānots tiesību akta projektu virzīt izskatīšanai steidzamības kārtībā (Ministru kabineta kārtības ruļļa 122.2punkts).

4. Pieņemt zināšanai, ka audioierakstu veic arī Valsts sekretāru sanāksmē un arī Ministru kabineta sēžu slēgtajā daļā.

5. Aicināt projekta sagatavošanas procesā rūpīgi izvērtēt statusa „ierobežotas pieejamības” un „dienesta vajadzībām” lietojuma nepieciešamību un pamatojumu. Tiesību akta projekta pavadvēstulē vienmēr precīzi norādīt statusu katram iesniedzamajam dokumentam, izvērtējot, vai lietojumu ierobežojošais statuss jāattiecina uz visu dokumenta paketi vai tikai uz tā atsevišķām daļām. Pieņemt zināšanai, ka dokumenta nosaukums nevarētu būt „dienesta vajadzībām”, tādēļ nosaukums jāveido pēc iespējas vispārīgi, un ka nav pamatoti noteikt nosaukuma lietojuma ierobežojumu gadījumos, kad par konkrētā nosaukuma dokumenta izskatīšanu jau ir detalizēti informēts plašsaziņas līdzekļos.

6. Aicināt ministriju atbildīgās amatpersonas ievērot Ministru kabineta kārtības rullī noteiktos tiesību aktu projektu iesniegšanas termiņus, norādīt dokumenta apjoma parametrus, kā arī izvērtēt nepieciešamību iesniedzamajam dokumentam pievienot informatīvus materiālus (piemēram, iesniedzot dokumentu izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē, to iesniedz otrdien līdz plkst.12.00 Dokumentu aprites un kontroles sistēmā (DAUKS), ievieto tikai tiesību akta projektu un tā anotāciju, bez informatīviem materiāliem).

Vienmēr norādīt par tiesību akta projektu atbildīgo amatpersonu.

7. Pieņemt zināšanai, ka finansējuma trūkuma dēļ šobrīd nav iespējams veikt būtiskus DAUKS tehniskus uzlabojumus, bet pastāvīgi tiek apkopota informācija par sistēmas darbības trūkumiem un to vēlamo risinājumu. Ministriju pārstāvjiem ir iespēja sazināties un konsultēties par DAUKS darbību un lietošanu ar Valsts kancelejas atbildīgajām amatpersonām Tehniskā nodrošinājuma departamentā un Dokumentu aprites departamentā.

 

3.§


Citi jautājumi


(I.Bīlmane, I.Gailīte)

 

Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktora vietnieces Ievas Bīlmanes aicinājumu, ka oficiālā pilnvarojuma vēstule amatpersonām parakstīt starptautisku līgumu jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, pievienojot tulkojumu, kuram lapas labajā stūrī uzraksta „Unofficial translation”, „Неофициальный перевод” u.tml. Tulkojums netiek parakstīts.

Turpināt diskutēt par šo jautājumu nākamajā sanāksmē.

 

Juridiskā departamenta vadītāja,
Valsts kancelejas direktora vietniece Inese Gailīte

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce

 

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu