Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.4

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

 

Rīgā

Nr.4

2009.gada 22.maijā

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicināti:

Sandra Vīgante,
Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītāja
Uldis Dreimanis,
Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas departamenta juriskonsults

 

 

Piedalās:

 

 

No Aizsardzības ministrijas

-

Raivo Raudzeps

 

-

Sanda Vistiņa

No Ārlietu ministrijas

-

Kaspars Mekons

No Ekonomikas ministrijas

-

Rūta Spridzāne

 

-

Maija Ziediņa

No Finanšu ministrijas

-

Ilze Ēbere

 

-

Ilze Āboliņa

 

-

Zane Medne

No Ģenerālprokuratūras

-

Dagmāra Fokina

 

-

Mārtiņš Viļums

No Iekšlietu ministrijas

-

Inese Stepāne

 

-

Inga Veidere

No Izglītības un Zinātnes ministrijas

-

Elmārs Martinsons

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Kristīne Grige

No Kultūras ministrijas

-

Ilona Tomsone

No Labklājības ministrijas

-

Ineta Tāre

No Latvijas Bankas

-

Edvards Kušners

No Latvijas Pilsoniskās alianses

-

Maija Heislere-Celma

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Madara Grīnhofa

No Satiksmes ministrijas

-

Elīna Šimiņa-Neverovska

 

-

Dace Andersone

No Tieslietu ministrijas

-

Ilze Brazauska

 

-

Kristīne Kuprijanova

 

-

Anita Zikmane

 

-

Jānis Tīts

 

-

Kārlis Kleinbergs

 

-

Anna Skrabina

 

-

Linda Ostrovska

No Veselības ministrijas

-

Ieva Brūvere

 

-

Raimonds Osis


No Vides ministrijas

-

Žaneta Mikosa

 

-

Māra Rone

 

-

Sandra Burmistre

 

-

Gaida Bēce

No Zemkopības ministrijas

-

Baiba Vecmane

No Valsts kancelejas

-

Anda Ceple

 

-

Sandra Bukovska

 

-

Kristīne Šalme

 

 
1.§


Par Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmatu


(S.Vīgante, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Valststiesību departamenta Starptautisko publisko tiesību nodaļas vadītājas Sandras Vīgantes sniegto informāciju par Eiropas Savienības tiesību ieviešanas rokasgrāmatu, kas ir pieejama elektroniski Tieslietu ministrijas interneta mājas lapā: http://www.tm.gov.lv/lv/daliba_es/es_ta/tm_kompetence.html.

2. Ievērot, ka, izstrādājot Latvijas normatīvo aktu projektus, tajos ietvertā prakse nav pretrunā ar Eiropas Savienības institūciju ieteikumiem un atzinumiem.

3. Ievērot arī, ka darbam ar Eiropas Savienības jautājumiem Ārlietu ministrija ir izstrādājusi Rokasgrāmatu praktiskam darbam ar ES jautājumiem (2.izdevums), kas ir pieejama elektroniski Ārlietu ministrijas interneta mājas lapā: http://www.mfa.gov.lv/data/file/l/ES/rokasgramata_final_2007.pdf.2

Par jauninājumiem un aktualitātēm nostājas projektu pirmstiesas pārkāpumu procedūras ietvaros izstrādē un saskaņošanā


(U.Dreimanis, S.Vīgante, Ž.Mikosa, S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu Tiesas departamenta juriskonsulta Ulda Dreimaņa sniegto informāciju par jauninājumiem un aktualitātēm nostājas projektu pirmstiesas pārkāpumu procedūras ietvaros izstrādē un saskaņošanā.

2. Ievērot arī, ka:

2.1. jo garāks direktīvas ieviešanas termiņš, jo īsāks var būt termiņš atzinuma sniegšanai;

2.2. direktīvas voluntārās prasības jāvērtē, salīdzinot, piemēram, ar citu dalībvalstu privātpersonu stāvokli – vai tas uzlabosies vai pasliktināsies, vai papildu prasību neieviešana nepasliktinās Latvijas indivīdu stāvokli attiecībā pret citu dalībvalstu indivīdiem;

2.3. ilgāku pārejas periodu nekā citām dalībvalstīm direktīvas ieviešanai var lūgt, bet ir jābūt pamatotiem argumentiem, piemēram, būtisks finanšu līdzekļu trūkums, nepieciešamība izveidot jaunas iestādes;

2.4. citu dalībvalstu viedokļa (nostājas) publiskošana nav pieļaujama saskaņā ar Eiropas Kopienu Tiesas Reglamentu.

 

3

Dažādi


(S.Vīgante, S.Līce)

 

Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas atgādinājumu, ka Tieslietu ministrija par Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajiem projektiem atzinumu sniedz tikai elektroniski pievienojot to sistēmā DAUKS.

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece Solveiga Līce

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu