Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.5

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

Rīgā

Nr.5

2008.gada 26.septembrī

 

Sanāksmi vada:

Anda Ceple,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta juriskonsulte.

Uzaicinātā persona:

Irina Mangule,

Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktore

 

1.§


Par Ārlietu ministrijas veiktajām darbībām starptautisko publisko līgumu projektu sagatavošanā, slēgšanā un glabāšanā.

__________________________________________________________________________

(I.Mangule, A.Ceple, E.Upīte, S.Zaharova, A.Zikmane, S.Vīgante, K.Nikolajeva)

 

1. Pieņemt zināšanai Ārlietu ministrijas Juridiskā departamenta direktores Irinas Mangules sniegto informāciju par Ārlietu ministrijas veiktajām darbībām starptautisko publisko līgumu projektu sagatavošanā, slēgšanā un glabāšanā.

2. Ārlietu ministrija informē, ka tā sniedz viedokli par starptautisku publisku līgumu slēgšanas atbilstību valsts ārpolitikai jau pašā sākumstadijā (pirms vēl ir uzsākta līguma tulkošana), kā arī vēlākos posmos.

3. Pieņemt zināšanai, ka Ārlietu ministrija veic vienota starptautisko publisko līgumu veidlapu un vāku iepirkumu, līdz ar to, Ārlietu ministrijā nepieciešamības gadījumā iespējams iegūt starptautisko publisko līgumu veidlapas un vākus.

4. Ievērot, ka visi starptautiskie publiskie līgumu oriģināli (tai skaitā starptautiskie publiskie starpresoru līgumi) nosūtāmi Ārlietu ministrijai, lai tā varētu izpildīt savus pienākumus - nodrošināt līgumu uzskaiti, glabāšanu, nosūtīšanu ANO Ģenerālsekretariātam. Ārlietu ministrijai nosūta atbilstoši noformētu līgumu - apzīmogotu, parakstītu un sašūtu.

5. Atbalstīt viedokli, ka precizētie starptautisko publisko līgumu tulkojumi (nav runa par gadījumiem, kad latviešu valoda ir otra līguma valoda) pirms to nosūtīšanas atkārtotai publicēšanai Latvijas Vēstnesī ir saskaņojami ar Tieslietu un Ārlietu ministriju.

6. Pieņemt zināšanai, ka normatīvā līmenī būtu nepieciešams atrisināt atrunu protestēšanas (un protestu atsaukšanas) procedūru.

7. Ārlietu ministrija aicina ministrijas savas kompetences ietvaros izvērtēt starptautiskos publiskos līgumus, kas ir noslēgti pirms pieciem, desmit un vairāk gadiem, apsverot neaktuālo līgumu turpināšanas lietderību, kā to paredz šo līgumu nobeiguma noteikumi, sevišķi pievēršot uzmanību agrāk noslēgtu līgumu atbilstībai Latvijas kā ES dalībvalsts šodienas un turpmākām ilgtermiņa interesēm.

 

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
juriskonsulte Anda Ceple

Valsts kancelejas juriskonsulte Eva Upīte

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu