Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.6

print Nosūtīt
print Drukāt

 


VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU VADĪTĀJU SANĀKSMES
PROTOKOLS

Rīgā

Nr.6

2008.gada 28.novembrī

 

Sanāksmi vada

Eva Upīte,
Valsts kancelejas juriskonsulte

Uzaicināts:

Andris Šteinerts,
Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta Būvnormatīvu nodaļas vadītājs

 

 

1.§


Eirokodekss – būvkonstrukciju projektēšanas normatīvs(A.Šteinerts, E.Upīte)

 

1. Pieņemt zināšanai Ekonomikas ministrijas Būvniecības departamenta Būvnormatīvu nodaļas vadītāja Andra Šteinerta sniegto informāciju par Eirokodeksa izstrādes gaitu un galvenajām atšķirībām salīdzinājumā ar spēkā esošo Būvnormatīvu.

2. Eirokodekss izstrādāts uz Eiropas Savienības direktīvas Nr.89/106/EEK pamata. Tā nodrošina pakāpenisku pāreju uz brīvu preču un pakalpojumu apriti būvizstrādājumu jomā ES valstīs.

3. Ar informācija par Eiropas Komisijas, Eiropas Apvienotā pētniecības centra un Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) apstiprinātajiem standartiem un standartu projektiem iespējams iepazīties internetā: www.cen.eu, kā arī http://eurocodes.jrc.ec.europa.eu.

Par Latvijā adaptētajiem standartiem informācija pieejama: www.lvs.lv.

4. Eirokodeksa standartu nacionālais ieviešanas plāns laika periodam līdz 2011.gadam ir apstiprināts ar Ministru kabineta 2008.gada 28.jūlija rīkojumu Nr.455. Izsmeļoša informācija ir pieejam Ekonomikas ministrijas mājas lapā www.em.gov.lv.

 

 Valsts kancelejas juriskonsulte Eva Upīte

 

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu