Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.6

print Nosūtīt
print Drukāt

 

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Rīgā

Nr.6

2004.gada 30.aprīlī

 

Sanāksmi vada

Elita Ektermane,
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Uzaicinātā persona

Kristīne Jarinovska-Buka,
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu sistematizācijas un metodoloģijas departamenta direktore
Anita Zikmane,
Tieslietu ministrijas Eiropas Kopienu tiesu nodaļas vadītāja

Piedalās:

 

 

No Ārlietu ministrijas

-

Inese Freimane

No Ekonomikas ministrijas

-

Sergejs Stacenko

 

-

Džineta Innusa

 

-

Inese Kaļupniece

No Finanšu ministrijas

-

Jana Poltiņņika

No Ģenerālprokuratūras

-

Una Brenča

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Guntra Kušķe

No Īpašu uzdevumu ministra bērnu un ģimenes lietās sekretariāta

-

Ieva Ligere

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Aleksejs Dimitrovs

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Ludmila Uzulnika

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Iveta Benga

No Satiksmes ministrijas

-

Egita Skuja

No Tieslietu ministrijas

-

Inese Nikuļceva

 

-

Esmeralda Balode

 

-

Egita Šķibele

 

-

Jānis Butkevičs

 

-

Artis Trops

No Veselības ministrijas

-

Anita Vembre

 

-

Daina Mūrmane-Umbraško

No Zemkopības ministrijas

-

Andris Vītols

Protokolē

-

Solveiga Līce


1.§

 

Eiropas Savienības dalībvalsts atbildība par Eiropas Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem (Infringement Procedure)

(S.Līce, A.Zikmane, E.Balode, A.Vītols, E.Ektermane)

 

Sanāksmes dalībnieki noklausījās Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces S.Līces sagatavoto prezentāciju par Eiropas Savienības dalībvalsts atbildību par Eiropas Kopienas tiesību aktu pārkāpumiem.

Atzīmēt, ka ministrijas var izmantot Prenotifikāciju datu bāzi, lai informētu Eiropas Komisiju par Eiropas Kopienas tiesību normu ieviešanu Latvijā.


2.§

 

Par likumprojektu reģistra izveidi

(K.Jarinovska-Buka, E.Balode, I.Nikuļceva, A.Vītols, E.Ektermane)

 

1. Sanāksmes dalībnieki noklausījās Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu sistematizācijas un metodoloģijas departamenta direktores K.Jarinovskas-Bukas sniegto informāciju par priekšlikumiem likumprojektu reģistra izveidei.

2. Sanāksmes dalībniekiem nedēļas laikā sniegt Tieslietu ministrijā un Valsts kancelejā konkrētus priekšlikumus saistībā ar likumprojektu reģistra izveidi (elektroniskā pasta adrese: kristine.jarinovska-buka@tm.gov.lv; solveiga.lice@mk.gov.lv).


3.
§

 

Par nākamajām sanāksmēm

(E.Ektermane)

 

Ministriju, īpašu uzdevumu ministra sekretariātu un citu valsts institūciju juridiskajiem dienestiem sniegt priekšlikumus par jautājumiem, kurus būtu nepieciešams izskatīt valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmē (elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv).

 

 

 

Valsts kancelejas direktora

vietniece tiesību aktu lietās E.Ektermane

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce

 

Ārlietu ministrija

Ekonomikas ministrija
 
Finanšu ministrija

Ģenerālprokuratūra

Izglītības un zinātnes ministrija

Īpašu uzdevumu ministra bērnu un

ģimenes lietās sekretariāts

 

Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības

integrācijas lietās sekretariāts

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

 

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Zemkopības ministrija

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu