Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.7

print Nosūtīt
print Drukāt

 

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Rīgā

Nr.7

2004.gada 28.maijā

 

Sanāksmi vada

Elita Ektermane,
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Uzaicinātās personas

Jānis Endziņš,
Uzņēmumu reģistra galvenais valsts notārs
Aigars Strupišs,
Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes pārstāvis
Kristīne Jarinovska-Buka,
Tieslietu ministrijas Normatīvo aktu sistematizācijas un metodoloģijas departamenta direktore

Piedalās:

 

 

No Ārlietu ministrijas

-

Raimonds Jansons

No Ekonomikas ministrijas

-

Sergejs Stacenko

No Finanšu ministrijas

-

Jana Poltiņņika

No Iekšlietu ministrijas

-

Anete Valaine

 

-

Linda Kārkliņa

No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

-

Diāna Kibelko

No Satiksmes ministrijas

-

Madars Ūdris

No Tieslietu ministrijas

-

Egita Šķibele

No Veselības ministrijas

-

Anita Vembre

No Zemkopības ministrijas

-

Andris Vītols

No Valsts kancelejas

-

Inese Gailīte

 

-

Auce Auškāpa

 

-

Eva Upīte

 

-

Aldis Štāls

 

-

Sandra Rocēna

Protokolē

-

Solveiga Līce


1.§

 

Priekšlikumi par likumprojektu reģistra izveidi

 

Pēc Tieslietu ministrijas lūguma jautājuma izskatīšanu atlikt uz nākamo valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmi.2.§


Par Komerclikuma 26.panta un 29.panta piektās daļas interpretāciju un vārda "valsts" lietojumu firmā


(A.Strupišs, J.Endziņš, A.Vītols, A.Štāls, S.Līce, K.Jarinovska-Buka, E.Ektermane)

 

1. Pieņemt zināšanai A.Strupiša un J.Endziņa sniegto informāciju, ka, izstrādājot Komerclikuma projektu, likumprojekta autori uzskatīja, ka firmā (plašākā nozīmē) būtu ietverams vārds "valsts" attiecībā uz valsts kapitālsabiedrībām – kapitālsabiedrībām, kurās visas kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder valstij. Minēto izņēmumu bija paredzēts atrunāt likumprojektā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām, taču tas izdarīts netika.

Pašreiz saskaņā ar Komerclikumā paredzēto ierobežojumu vārda "valsts" lietošana firmā gan šaurākā, gan plašākā nozīmē nav atļauta.

2. Atbalstīt viedokli, ka:

2.1. lai pieļautu vārda "valsts" lietošanu firmā (plašākā nozīmē – norādē uz komercdarbības veidu), ir nepieciešams izdarīt attiecīgu grozījumu Komerclikumā un/vai likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām";

2.2. līdz attiecīgu grozījumu stāšanās spēkā, lai norādītu, ka attiecīgā kapitālsabiedrība ir valsts kapitālsabiedrība, tiesību aktu projektos papildus firmai norādīt uz valsts kapitālsabiedrības statusu, piemēram, "… izveidot valsts kapitālsabiedrību – sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" …" vai "… izveidot sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts", kapitālsabiedrību, kurā visas kapitāla daļas pieder valstij …".

3. Valsts kancelejai sadarbībā ar Tieslietu ministriju (Uzņēmumu reģistru) steidzamības kārtā izstrādāt šī protokollēmuma 2.1.apakšpunktā minēto tiesību aktu projektu (vai projektus) par nepieciešamajiem grozījumiem un virzīt tos tālākai izskatīšanai (ja nepieciešams, Latvijas Republikas Satversmes 81.pantā noteiktajā kārtībā).

 


 

3.§

 

Par nākamajām sanāksmēm

(E.Ektermane)

 

Ministriju, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta un citu valsts institūciju juridiskajiem dienestiem sniegt priekšlikumus par jautājumiem, kurus būtu nepieciešams izskatīt valsts iestāžu juridisko dienestu sanāksmē (elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv).

 

 

 

Valsts kancelejas direktora

vietniece tiesību aktu lietās E.Ektermane

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.LīceĀrlietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

Iekšlietu ministrija

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Satiksmes ministrija

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Zemkopības ministrija

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu