Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.8

print Nosūtīt
print Drukāt

 

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Rīgā

Nr.8

2004.gada 11.jūnijā

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicinātā persona

Inese Nikuļceva,
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece

Piedalās:

 

 

No Ārlietu ministrijas

-

Raimonds Jansons

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Dace Ābele

No Ekonomikas ministrijas

-

Inese Kaļupniece

No Finanšu ministrijas

-

Dana Aleksandrova

No Ģenerālprokuratūras

-

Žanna Stare

No Iekšlietu ministrijas

-

Anete Valaine

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Helēna Kaņepe

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Aleksejs Dimitrovs

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Ludmila Uzulnika

No Kultūras ministrijas

-

Daina Āboliņa

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Annija Freimane

No Tieslietu ministrijas

-

Indra Gratkovska

No Veselības ministrijas

-

Anita Vembre

 

-

Daina Mūrmane-Umbraško

No Zemkopības ministrijas

-

Andris Vītols

No Valsts kancelejas

-

Inese Gailīte

Protokolē

-

Irēna Pļaveniece


1.§

 

Par normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmatas aktualizēšanu

 

(S.Līce)

 

1. Pieņemt zināšanai Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietnieces S.Līces sniegto informāciju par nepieciešamību veidot darba grupu Normatīvo aktu izstrādes rokasgrāmatas aktualizēšanai.

2. Juridisko dienestu pārstāvjiem, kuri vēlas piedalīties minētajā darba grupā, pieteikties Valsts kancelejā līdz 2004.gada 5.jūlijam (elektroniskā pasta adrese: solveiga.lice@mk.gov.lv).


2.§


Par likumprojektu reģistra izveidi

 


(I.Nikuļceva, A.Vītols, R.Jansons, I.Gailīte, D.Ābele, A.Dimitrovs, S.Līce)

 

1. Sanāksmes dalībnieki noklausījās Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces I.Nikuļcevas sniegto informāciju par priekšlikumiem likumprojektu reģistra izveidei.

2. Pieņemt zināšanai, ka Tieslietu ministrija informēs ministriju valsts sekretārus un īpašu uzdevumu ministra sekretariāta vadītāju par priekšlikumiem likumprojektu izveidei.

3. Sanāksmes dalībniekiem nedēļas laikā sniegt Tieslietu ministrijā konkrētus priekšlikumus saistībā ar likumprojektu reģistra izveidi (elektroniskā pasta adrese: kristine.jarinovska-buka@tm.gov.lv).

 

3.§

 

Par nākamajām sanāksmēm

(S.Līce)

 

1. Noteikta, ka nākamā juridisko dienestu sanāksme sasaucama 2004.gada septembrī.


2. Ministriju, īpašu uzdevumu ministra sekretariāta un citu valsts institūciju juridiskajiem dienestiem sniegt priekšlikumus par jautājumiem, kurus būtu nepieciešams izskatīt juridisko dienestu nākamajās sanāksmēs (elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv).

 

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.LīceĀrlietu ministrija

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Ekonomikas ministrija

Finanšu ministrija

 

Ģenerālprokuratūra

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

 

Īpašu uzdevumu ministra

sabiedrība integrācijas lietās sekretariāts

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

 

Kultūras ministrija

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

 

 Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Zemkopības ministrija

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu