Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.9

print Nosūtīt
print Drukāt

 

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS

Rīgā

Nr.9

2004.gada 17.septembrī

 

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas

Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Piedalās:

 

 

No Ārlietu ministrijas

-

Evija Dumpe

 

-

Inese Freimane

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Dace Ābele

No Finanšu ministrijas

-

Ruta Konstante

 

-

Jana Poltiņņika

 

-

Guntis Kozinda

 

-

Ieva Betkere

No Ģenerālprokuratūras

-

Žanna Stare

No Iekšlietu ministrijas

-

Ilze Šampiņa

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Helēna Kaņepe

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Dace Grīnberga

No Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja

-

Ilze Draveniece

No Labklājības ministrijas

-

Jorens Aizsils

No Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas

-

Iveta Benga

No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

-

Ilze Moora

No Tieslietu ministrijas

-

Inese Nikuļceva

 

-

Kristīne Jarinovska

No Veselības ministrijas

-

Anita Vembre

 

-

Edgars Strautiņš

No Zemkopības ministrijas

-

Andris Vītols

No Valsts kancelejas

-

Inese Gailīte

 

 

Ivars Mēkons

 

-

Kaspars Poga

 

-

Eva Upīte

 

-

Andris Lācis

 

-

Lauris Latišs

 

-

Anda Ceple

 

-

Rudīte Osvalde

Protokolē

-

Irēna Pļaveniece


1.§

 

Par nepieciešamību izdarīt grozījumu Ministru kabineta iekārtas likuma 14.pantā, lai nodrošinātu izdošanas pamatojumu Ministru kabineta noteikumiem, ar kuriem ievieš Eiropas Savienības prasības, ja speciālajā likumā nav paredzēts pilnvarojums attiecīgo noteikumu izdošanai

(I.Mēkons, A.Vītols, K.Jarinovska, J.Aizsils, I.Nikuļceva, I.Freimane, E.Strautiņš, I.Moora, I.Šampiņa, A.Vembre, D.Ābele, I.Benga, H.Kaņepe, R.Osvalde, S.Līce)

 

1. Ņemot vērā Valsts kancelejas pārstāvju sagatavotajā informatīvajā materiālā norādīto un Tieslietu ministrijas pārstāvju minēto argumentāciju, konstatēt, ka:

1.1. priekšlikums izdot noteikumus, pamatojoties uz Eiropas Kopienas tiesību aktu, nav atbalstāms, jo ir pretrunā ar Latvijas Republikas Satversmi;

1.2. pašreiz nav nepieciešams izdarīt grozījumus Ministru kabineta iekārtas likuma 14.pantā.

2. Vienoties, ka noteikumus var izdot saskaņā ar Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punktu, ja speciālajā likumā nav paredzēts pilnvarojums izdot attiecīgus noteikumus un jautājums nav likumdošanas ceļā regulējams. Izstrādājot noteikumu projektus ministrijām un sekretariātam rūpīgi jāizvērtē katrs gadījums, lai iecerētie noteikumi nebūtu pretrunā ar augstāka juridiskā spēka normatīvajiem aktiem, tajos nebūtu iekļautas normas, kas ir likuma jautājums.

3. Ņemot vērā, ka koncepcijas projekts par jauno Ministru kabineta iekārtas likumu tiks tuvākajā laikā virzīts izskatīšanai Ministru kabinetā, pieņemt zināšanai, ka Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmās daļas 3.punkts tiks precizēts šajā koncepcijā, paredzot, ka Ministru kabinets izdod noteikumus arī, ja tas nepieciešams likuma īstenošanai un nav likumdošanas ceļā regulējams jautājums.

4. Ja nepieciešams, diskusiju par jautājumu, vai jaunajā Ministru kabineta iekārtas likuma 14.panta pirmajā daļā ir nepieciešama atsevišķa norma, kas nosaka, ka Ministru kabinets var izdot noteikumus, lai īstenotu Eiropas Kopienas tiesību aktus, turpināt kādā no nākamajām juridisko dienestu vadītāju sanāksmēm.

 

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta
vadītāja vietniece S.Līce

 

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta juriskonsults I.MēkonsĀrlietu ministrija

 

Bērnu un ģimenes lietu ministrija

Finanšu ministrija

 

Ģenerālprokuratūra

Iekšlietu ministrija

Izglītības un zinātnes ministrija

 

Īpašu uzdevumu ministra

sabiedrība integrācijas lietās sekretariāts

 

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

 

Labklājības ministrija

 

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

 

Tieslietu ministrija

Veselības ministrija

Zemkopības ministrija

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu