Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Valsts kancelejas jaunumi
Mīti valsts pārvaldē
Prezidentūra ES
Valsts kancelejas darbību reglamentējošie dokumenti
Valsts kancelejas budžets
Valsts kancelejas iepirkums
Komisijas, darba grupas un starpinstitūciju sanāksmes
Datu bāzes
Saites
Valsts kancelejas gada pārskati
Darbinieku kontaktu katalogs
Valsts kancelejas vēsture
Konference „Sociālie mediji un web@valsts pārvalde.lv”
Informācijas atkalizmantošanas iespējas
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Protokols Nr.1

print Nosūtīt
print Drukāt

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES
PROTOKOLS


Rīgā

 Nr.1

 2006.gada 24.februārī

Sanāksmi vada

Elita Ektermane,
Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās

Uzaicinātās personas:

Inese Nikuļceva,
Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietniece likumdošana jautājumos
Anita Sideļska,
Valsts zemes dienesta Kadastra un reģistru departamenta direktora vietniece kadastra jautājumos

Piedalās:

No Aizsardzības ministrijas

-

Sanda Vistiņa

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Dace Ābele

No Finanšu ministrijas

-

Līga Vucēne

No Izglītības un zinātnes ministrijas

-

Elmārs Martinsons

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

-

Inese Gaidele

No Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta

-

Dace Grīnberga

No Korupcijas novēršanas un apkarošana biroja

-

Violeta Zeppa-Priedīte

No Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas

-
-

Daina Kuzmina
Linda Nēvalde

No Satiksmes ministrijas

-

Ingūna Strautmane
Īrisa Kalniņa

No Tieslietu ministrijas

-
-
-
-

Egita Šķibele
Egita Fridrihsone
Māra Jēgere
Gundars Kauliņš

No Tiesu administrācijas

-

Inese Birzkalne

No Valsts akciju sabiedrības „Valsts nekustamie īpašumi”

-
-

Lelde Osīte
Vita Bružas

No Vides ministrijas

-

Aina Stašāne

No Zemkopības ministrijas

-

Evija Stirna

-

Vija Grunte

-

Baiba Vecmane

Valsts kancelejas

-
-
-
-
-
-
-
-

Inese Gailīte
Solveiga Līce
Eva Upīte
Auce Auškāpa
Iveta Judina
Aldis Štāls
Andris Lācis
Oskars Garkājs
Ģirts Blumers

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

1.§


Par nepieciešamību izteikt jaunā redakcijā Ministru kabineta noteikumus, kuri izdoti, pamatojoties uz likuma pilnvarojumu ministram, nevis Ministru kabinetam


(I.Nikuļceva, G.Kauliņš, I.Gailīte, S.Līce, E.Ektermane)

1. Pieņemt zināšanai Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieces likumdošana jautājumos I.Nikuļcevas sniegto informāciju par situāciju saistībā ar tādiem Ministru kabineta noteikumiem, kuri ir izdoti pamatojoties uz ministram, nevis Ministru kabinetam, likumā dotu pilnvarojumu, un pausto viedokli par nepieciešamību izteikt šādus Ministru kabineta noteikumus jaunā redakcijā pēc tam, kad attiecīgais likuma pilnvarojums ir grozīts, nosakot pilnvarojumu Ministru kabinetam.

2. Atbalstīt viedokli, ka, ja likuma pilnvarojumā izdarīts grozījums, aizstājot vārdu "ministrs" ar vārdiem "Ministru kabinets", uz šī pilnvarojuma pamata jau izdotos Ministru kabineta noteikumus nav jāizdod jaunā redakcijā. Ja likuma pilnvarojuma visa norma tiek izteikta jaunā redakcijā, neatkarīgi no izdarīto grozījumu apjoma, arī izdotie Ministru kabineta noteikumi zaudē spēku un ir izdodami jaunā redakcijā.

3. Ieteikt ministriju amatpersonām sekot, kādas redakcionālas izmaiņas tiek izdarītas likumprojektu normās to izskatīšanas gaitā Saeimā.


2

 Par Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumu(A.Sideļska, V.Grunte, A.Štāls, E.Ektermane)

1. Pieņemt zināšanai Valsts zemes dienesta Kadastra un reģistru departamenta direktora vietnieces kadastra jautājumos A.Sideļskas prezentāciju par likuma galvenajiem mērķiem, lietoto terminoloģiju, kā arī atšķirībām starp līdz šim pastāvējušo regulējumu un jauno.

2. Valsts kancelejas Juridiskajam departamentam nosūtīt zināšanai sanāksmes dalībniekiem A.Sideļskas sagatavoto prezentācijas materiālu.

3. Sanāksmes dalībniekiem līdz š.g. 10.martam iesniegt Valsts kancelejas Juridiskajam departamentam (elektroniskā pasta adrese: jd@mk.gov.lv) jautājumus par minēto likumu, ja tādi ir.

4. Valsts kancelejas Juridiskam departamentam apkopot iesniegtos jautājumus un nosūtīt tos A.Sideļskai atbilžu sagatavošanai.

Valsts kancelejas direktora vietniece
tiesību aktu lietās E.Ektermane


Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce

Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu