Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Protokols Nr.10

VALSTS IESTĀŽU
JURIDISKO DIENESTU SANĀKSMES

PROTOKOLS


Rīgā

 Nr.10

2005.gada 14.oktobris

Sanāksmi vada

Solveiga Līce,
Valsts kancelejas Juridiskā departamenta vadītāja vietniece

Uzaicinātās personas:

Indra Gromule,
Autotransporta direkcijas pārstāve

Piedalās:

No Aizsardzības ministrijas

-

Sanita Žogota

No Ārlietu ministrijas

-

Anete Stīpniece

No Bērnu un ģimenes lietu ministrijas

-

Dace Ābele

No Finanšu ministrijas

-

Dana Aleksandrova

No Īpašu uzdevumu ministra elektroniskās pārvaldes lietās sekretariāta

-

Inese Gaidele

No Satiksmes ministrijas

-

Aivita Ļubļina

No Tieslietu ministrijas

-

Ēgita Šķibele

Valsts kancelejas

-

Kaspars Poga

Protokolē:

-

Irēna Pļaveniece

1.§

 Par problēmām saistībā ar normām Padomes 1985.gada 20.decembra Regulā (EEK) Nr.3821/85 par reģistrācijas kontrolierīcēm, ko izmanto autotransportā, ar grozījumiem un Ministru kabineta noteikumu projektā "Noteikumi par transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika uzskaites digitālās kontrolierīces (tahogrāfa) karšu izsniegšanu, anulēšanu un apturēšanu uz laiku" digitālā tahogrāfa karšu kontekstā”


(A.Ļubļina, E.Šķibele, K.Poga, I.Gromule, S.Līce)


1. Pieņemt zināšanai Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieces, Juridiskā departamenta direktores A.Ļubļinas un Autotransporta direkcijas pārstāves I.Gromules sniegto informāciju par digitālās kontrolierīces karšu veidiem un to ieviešanas īpatnībām.

2. Atzīmēt, ka Eiropas Savienības regulas normas nav pieļaujams dublēt dalībvalstu nacionālajos tiesību aktos.

3. Ieteikt Satiksmes ministrijai noteikumu projektā nepārrakstīt regulas normas. Attiecībā uz parējām trim kartēm, kuras nav detalizēti noregulētas Regulā Nr.(EEK) Nr.3821/85, redakcionāli papildināt ar informatīvu norādi, ka šiem trim karšu veidiem ir noteikta tāda pati kārtība, kāda Regulā Nr.(EEK) Nr.3821/85 ir noteikta vadītāja kartei.

Valsts kancelejas
Juridiskā departamenta vadītāja vietniece S.Līce


Valsts kancelejas juriskonsults  K.Poga