Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Valsts kancelejas iepirkums

Šajā sadaļā tiek ievietota informācija par Valsts kancelejas publiskajiem iepirkumiem un noslēgtajiem līgumiem atbilstoši normatīvo aktu prasībām (Publisko iepirkumu likums, Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumi Nr.171 „Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” 11.13.apakšpunkts).

Sadaļā ikvienam tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja iepirkumu dokumentācijai un papildus nepieciešamajai informācijai.

Šī http://www.iub.gov.lv/ ir saite uz informāciju par Finanšu ministrijas pārraudzībā esošo Iepirkumu uzraudzības biroju.

Ar Valsts kancelejas iepirkumiem var iepazīties sekojošās sadaļās: