Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
A A A
Aktualitātes
Par Zolitūdes traģēdijas jautājumiem
Mazinām slogu kopā!
Infografikas
Tiešraides
Gada pārskats - Latvijas valstij piederošie aktīvi
Ekskursija Ministru kabinetā
Vispārpieejamie dokumenti saistībā ar a/s "Parex banka" pārņemšanas procesu
Kalendārs
Valsts kancelejas iepirkums
Vakances
Aktuālais jautājums
Informatīvie materiāli
Biežāk uzdotie jautājumi
Seko mums
Saziņa
Kontakti

Brīvības bulvāris 36
Rīga, LV - 1520
Tālrunis: 67082800
e-pasts: vk@mk.gov.lv

Biežāk uzdotie jautājumi

print Nosūtīt
print Drukāt

Kā pieteikt caurlaides iekļūšanai Ministru kabineta ēkā?

Lai pieteiktu caurlaidi:
1) uz Valsts sekretāru sanāksmi, Ministru kabineta komitejas sēdi vai Ministru kabineta sēdi nepieciešams nosūtīt elektroniskā pasta vēstuli uz adresi vk@mk.gov.lv. Vēstulē nepieciešams norādīt personas vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu un institūciju, kā arī jautājumu, pie kura izskatīšanas vēlas piedalīties. Caurlaides telefonisku pieteikšanu var veikt tikai ārkārtas gadījumos, zvanot vienai no atbildīgajām amatpersonām – Dokumentu nodrošinājuma departamenta vecākajai referentei Ievai Liepiņai (tālr. 67082896), vecākajai referentei Ilonai Skļarskai (tālr. 67082852) vai vecākajai referentei Ramonai Zīlei (tālr. 67082853);

2) žurnālistiem, kuriem nepieciešama caurlaide iekļūšanai Ministru kabineta ēkā, lūdzam sazināties ar Valsts kancelejas Komunikācijas departamenta konsultantu Gati Tauriņu (gatis.taurins@mk.gov.lv, tālr. 67082828);

3) uz Nevalstiskās organizācijas (NVO) un Nacionālā trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) sēdi, pirms katras sēdes līdz iepriekšējās dienas vakaram plkst.17:00, nepieciešams nosūtīt elektroniskā pasta vēstuli uz adresi gunta.freimane@mk.gov.lv vai ntsp@mk.gov.lv. Vēstulē norāda: personas vārdu, uzvārdu un iestādi vai organizāciju. Caurlaides telefoniska pieteikšana tieši pirms sēdes ir veicama tikai ārkārtas gadījumos, zvanot atbildīgajai amatpersonai konsultantei Guntai Freimanei (tālr. 28341699, 67082929).

Kā žurnālists var iegūt akreditāciju darbam Ministru kabinetā?
Akreditāciju darbam Ministru kabinetā nosaka Ministru kabineta 2006.gada 24.oktobra noteikumi Nr.870 "Kārtība, kādā tiek akreditēti masu informācijas līdzekļu žurnālisti un citi pārstāvji akreditētājinstitūcijā".
Plašāku informāciju un akreditācijas anketu var atrast šeit: http://www.mk.gov.lv/lv/aktuali/zinas/akreditacija-darbam-MK/

Kāda ir kārtība, iekļūšanai Ministru kabineta ēkā?
Apmeklējot Ministru kabineta ēku, līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments, kas, ieejot Ministru kabineta ēkā, jāuzrāda tās apsardzes darbiniekam, kā arī jāiziet drošības pārbaude.
Kad notiek sēdes Ministru kabinetā?

Valsts sekretāru sanāksmes parasti notiek ceturtdienās, plkst.9:10, un ilgst apmēram līdz plkst.10:00. Ministru kabineta komitejas sēdes notiek pirmdienās, plkst.10:00, un atkarībā no jautājumu daudzuma un nozīmīguma var ieilgt līdz pat pēcpusdienai. Arī Ministru kabineta sēdes ilgums nav paredzams. Parasti tā sākas plkst.12:00.

Kuras darba dienas 2013.gadā ir pārceļamās?
Pamatojoties uz Darba likuma 133.panta ceturto daļu, no valsts budžeta finansējamās institūcijās, kurās noteikta piecu dienu darba nedēļa no pirmdienas līdz piektdienai, pārcelt darba dienu no pirmdienas, 2013.gada 23.decembra, uz sestdienu, 2013.gada 14.decembri, un darba dienu no pirmdienas, 2013.gada 30.decembra, uz sestdienu, 2013.gada 28.decembri.

Plašāka informācija Ministru kabineta mājas lapā: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40244330

Kas ir tiesību akta anotācija?

Tiesību akta projekta sākotnējās ietekmes izvērtēšanai nepieciešams sagatavot anotāciju. Tā pēc būtības ir uztverama kā normatīvā akta projekta sākotnējās ietekmes novērtējuma ziņojums, kurā integrētā veidā un pēc noteiktas struktūras tiek atspoguļota normatīvā akta projekta gaidāmā ietekme.

Kā tiek sagatavota anotācija pie tiesību akta projekta gatavošanas?

Saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 7. aprīļa noteikumu Nr. 300 „Ministru kabineta kārtības rullis” 4.punktu kārtību, kādā sagatavo anotāciju, anotācijas veidlapu, ietekmes izvērtējuma objektus (sadaļas) un ministriju kompetenci par anotācijas sadaļu izvērtēšanu nosaka Ministru kabineta instrukcija.

Ar minēto instrukciju aicinām iepazīties šeit:
http://www.likumi.lv/doc.php?id=203061&from=off

Kāda ir tiesību akta projekta izskatīšanas gaita Ministru kabinetā?

Dokumentu apriti valdībā nosacīti var grupēt trīs posmos: Valsts sekretāru sanāksmes, Ministru kabineta komitejas sēdes un Ministru kabineta sēdes.

Valsts sekretāru sanāksmes mērķis ir saskaņot visu ieinteresēto pušu viedokļus un sagatavot dokumentu projektus izskatīšanai valdībā. Dokumentu aprite sākas ar to izsludināšanu Valsts sekretāru sanāksmē. Kad dokumenta projekts ir izstrādāts un saskaņots ar ministrijām un nevalstiskajām organizācijām, tas tiek iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta komitejā un Ministru kabinetā.

Ministru kabineta komitejas sēdēs tiek izskatīti visi Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātie politikas plānošanas dokumentu projekti un tie tiesību aktu projekti, par kuriem nav panākta vienošanās Valsts sekretāru sanāksmē. Tāpat Ministru kabineta komiteja skata no Ministru kabineta sēdes atpakaļ pilnveidošanai novirzītos projektus.

Par katru projektu tiek diskutēts pēc būtības Ministru kabineta sēdēs. Valdība kā koleģiāla institūcija pieņem politiskus lēmumus gala variantā.
Plašāk par lēmumu saskaņošanu un pieņemšanu lasiet rokasgrāmatā "Līdzdalības iespējas valsts pārvaldē" (sadaļa „Lēmumu saskaņošana un pieņemšana - līdzdalība darbā, kas noris valdības ēkā”, 44.lpp.)

Kāpēc internetā ir publiski pieejami to pilsoņu personas kodi, kas ieguvuši pilsonību naturalizācijas kārtībā?

Tā kā Pilsonības likuma 17. panta otrā daļa nosaka, ka lēmumu par personas uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā pieņem Ministru kabinets, Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzdevums ir sagatavot šī Ministru kabineta rīkojuma projektu un Iekšlietu ministrijai kā pārraudzības iestādei to iesniegt Valsts Kancelejā iekļaušanai valdības darba kārtībā. Tā kā Latvijā ir iespējama bieža vārda un uzvārda sakritība dažādām personām, rīkojuma projekts satur katra pilsonības pretendenta vārdu, uzvārdu un personas kodu, kas nepieciešams personas identifikācijai.

Šis dokuments ir publiski pieejams, jo Ministru kabineta iekārtas likuma 29. panta 3. punkts nosaka, ka Ministru kabineta sēdes darba kārtību, tai pievienotos publiski pieejamos tiesību aktu projektus un sēdes protokolu publicē Ministru kabineta mājas lapā internetā.

Pēc Iekšlietu ministrijas iniciatīvas Ministru kabineta sēdē 2010. gada 15. jūnijā tika skatīts jautājums par ierobežotas pieejamības informācijas statusa piešķiršanu rīkojumiem par personu uzņemšanu Latvijas pilsonībā. Izvērtējot visus tiesiskos aspektus, tika pieņemts lēmums, kas fiksēts sēdēs protokola 28. Paragrāfā, „nenoteikt ierobežotas pieejamības informācijas statusu Ministru kabineta rīkojumu projektiem par uzņemšanu Latvijas pilsonībā naturalizācijas kārtībā un nemainīt līdzšinējo kārtību attiecībā uz šo projektu iesniegšanu un pieņemto rīkojumu publiskošanu”. Līdz ar to personas kods netika izslēgts no Ministru kabineta rīkojuma.

Kāds ir jēdziena „konsolidācija” lietojums Ministru kabinetā?

Jēdzienam „konsolidācija” ir vairākas nozīmes:
1) konsolidācija ir atsevišķu budžetu (piemēram, valsts budžeta un pašvaldību budžetu) apvienošana, izslēdzot savstarpējos darījumus (transfertus);
2) budžeta konsolidācija (jeb fiskāla konsolidācija) ir politika, kuras mērķis ir samazināt valsts budžeta deficītu (izdevumu un ieņēmumu sabalansēšana) un valsts parāda apjomu. Termins parasti attiecas uz valdības fiskālo politiku.

Ministru kabinets lieto terminu „budžeta konsolidācija”, kuras mērķis ir budžeta deficīta samazināšana, nodrošinot izdevumu un ieņēmumu līdzsvarošanu.


Atpakaļ  Uz augšu  Uz sākumlapu