Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Informatīvie materiāli

Iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas, uzraudzības un uzlabošanas vadlīnijas

Iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas, uzraudzības un uzlabošanas vadlīnijas ir izstrādātas, lai sniegtu praktisku atbalstu valsts pārvaldes iestādēm, veidojot iekšējās kontroles sistēmu un skaidrotu Ministru kabineta 2012.gada 8.maija noteikumos Nr.326 „Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmu tiešās pārvaldes iestādēs” noteikto. Vadlīniju galvenais mērķis ir nodrošināt vienotu izpratni par iekšējās kontroles sistēmu visās valsts tiešās pārvaldes iestādēs, skaidrojot iekšējās kontroles sistēmas izveidošanas, uzraudzības un uzlabošanas pamatprasības.

Buklets "Valsts kancelejai 90"

2008.gada 20.novembrī Valsts kanceleja svinēja 90.gadu jubileju. Par godu šim notikumam tika sagatavots buklets "Valsts kancelejai 90", kurā apkopota informācija, dokumenti un fotogrāfijas par Valsts kancelejas darbību, funkcijām, uzdevumiem, tās vadītājiem un darbiniekiem no dibināšanas brīža līdz pat mūsu dienām.

Videofilma „Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas process”

Valsts kancelejas 2007.gadā sagatavotā videofilma atspoguļo Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesu un tā galvenos posmus – gan Valsts sekretāru sanāksmi, Ministru kabineta komitejas sēdi un Ministru kabineta sēdi, gan lēmumu precizēšanu un saskaņošanu ministriju ierēdņu līmenī.

Buklets par Ministru kabinetu un Valsts kanceleju

Valsts kancelejas 2008.gadā sagatavotais buklets par Ministru kabineta funkcijām un uzdevumiem, Ministru pezidenta lomu, valdības lēmumu pieņemšanas procesu, Valsts kancelejas funkcijām un uzdevumiem, kā arī par valdības sastāvu un valdības deklarāciju. Bukletā iekļauta informācija par Ministru prezidenta Ivara Godmaņa vadītā Ministru kabineta sastāvu un valdības deklarāciju. I.Godmanis vadīja Ministru kabinetu no 2007.gada 20.decembra līdz 2009.gada 12.martam.