Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Diskutēs par starptautisko publisko līgumu tiesību teorētiskiem un praktiskiem jautājumiem

Valsts kanceleja
30.10.2008

Šodien, 30.oktobrī tika atklāta divu dienu starptautiskā konference „Par starptautisko publisko līgumu tiesībām: teorija un prakse“, kuras tēma ir – aktuālie praktiskie starptautisko līgumu piemērošanas jautājumi.

Konferences dalībniekus uzrunāja tieslietu ministrs Gaidis Bērziņš, kurš uzsvēra, ka Latvija kā starptautisko tiesību subjekts ir kļuvusi par dažādu starptautisko konvenciju, līgumu un protokolu dalībvalsti. Turklāt Latvijas jaunais statuss pēc iestāšanās Eiropas Savienībā ir radījis jaunus izaicinājumus – starptautiskajā arēnā Latvija darbojas ne tikai kā suverēna valsts, bet arī kā Eiropas Savienības dalībvalsts. Līdz ar to šobrīd pastāv trīs atšķirīgi virzieni kā Latvijai iesaistīties starptautiskajos juridiskajos dokumentos: starptautiskie dokumenti, kuru jautājumu loks ir Eiropas Kopienas ekskluzīvajā kompetencē; starptautiskie dokumenti, kuru jautājumu loks ir dalītās kompetences ietvaros, un starptautiskie dokumenti, kuru jautājumu loks ir atstāts dalībvalsts kompetencē.

Kā norādīja tieslietu ministrs G.Bērziņš: “ir skaidrs, ka nepieciešams uzlabot starptautisko līgumu nacionālo regulējumu un šī konference var būt kā labs atspēriena punkts. Es ceru, ka mūsu speciālisti, kas iesaistīti starptautisko līgumu projektu sagatavošanā, slēgšanā un piemērošanā, iegūs daudz interesantu un lietderīgu atziņu, praktisku pieredzi, kuru izmantot Latvijas Starptautiskās tiesību sistēmas uzlabošanā un pilnveidošanā.”

Valsts kancelejas direktora vietniece tiesību aktu lietās Elita Dreimane uzsvēra: „Latvijai, arvien vairāk iesaistoties starptautiskajā apritē, rodas nepieciešamība pēc augsti kvalificēta juridiska padoma jebkurā jautājumā. Nepietiek ar zināšanām par Baltijas tiesību sistēmu – ir nevainojami jāpārzina Eiropas tiesības, pasaules prakse, jaunākās atziņas un tiesību teorijas jautājumi daudz plašākos mērogos. Tādēļ vēl jo vairāk priecē tas, ka šajā konferencē piedalās pārstāvji no 7 valstīm, padarot to par starptautiska mēroga notikumu un Latviju kā vietu, kur dzimt jaunām idejām un atziņām valstu un kontinentu starptautiskās sadarbības jomā.“

Konferences mērķis ir sekmēt Latvijas investīciju vides pievilcību ārvalstu investoriem. Starptautiskās investīciju aizsardzības tiesības balstās uz divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem. To pareiza un precīza piemērošana ir priekšnoteikums, lai veidotu ārvalstu investoru pārliecību par valsts gatavību un spēju saņemt un aizsargāt ārvalstu investīcijas.

Konferenci organizē Valsts kanceleja kopā ar saviem sadarbības partneriem: Ārlietu ministriju, Tieslietu ministriju, Aizsardzības ministriju, Ventspils brīvostas pārvaldi, valsts akciju sabiedrību „Starptautiskā lidosta „Rīga““ un zvērinātu advokātu biroju „Kļaviņš&Slaidiņš/Lawin“.

 

Aivis Freidenfelds
Ministru kabineta preses sekretārs
Tālr. 67082922/29241016
E-pasts: prese@mk.gov.lv