Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv

Ministru kabineta komitejas sēdes (līdz 08.09.2021)

 

 

No 08.09.2021. dokumenti pieejami TAP portālā
https://tapportals.mk.gov.lv/meetings/cabinet_ministers


Ministru kabineta komitejā izvērtē politikas plānošanas dokumentu projektus un izskata tiesību aktu projektus, kurus institūcijas nav pilnībā saskaņojušas un par kuriem nav panākta vienošanās Valsts sekretāru sanāksmē.

Ministru kabineta komitejā izskata arī projektus, kuri saskaņā ar Ministru kabineta sēdē nolemto novirzīti izskatīšanai Ministru kabineta komitejā, kā arī projektus, par kuriem Valsts kancelejai, noformējot tos izskatīšanai Ministru kabineta sēdē, rodas būtiski juridiski vai redakcionāli iebildumi.

Ministru kabineta komitejas sēdes parasti notiek reizi nedēļā (pirmdienās) un tās vada Ministru prezidents.

Ministru kabineta komitejas sēdēs ar balsstiesībām piedalās visi Ministru kabineta locekļi. Lēmumu pieņemšanai Ministru kabineta komitejā kvorums nav nepieciešams.
 
Ministru kabineta komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām piedalās valsts sekretāru sanāksmes balsstiesīgie dalībnieki, citas tiesību aktos noteiktās amatpersonas, kā arī projektu izstrādātāji un citu institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

Ministru kabineta komitejas sēdēs tiek nodrošinātas iespējas ieinteresēto pušu līdzdalībai politikas plānošanas dokumentu izskatīšanas procesā, lai pieņemšanai Ministru kabineta sēdē tiktu virzīti vispusīgi izvērtēti projekti.

Līdz ar to projekti, kas Ministru kabineta komitejā atbalstīti bez grozījumiem, Ministru kabineta sēdē parasti tiek pieņemti bez atkārtotas apspriešanas.

Ministru kabineta komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties plašsaziņas līdzekļu un nevalstisko organizāciju pārstāvji.