Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2007.gada 5.marta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 28.februārī
5.martā plkst. 11:00 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 5.martā
plkst. 10:00

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-1299
TA-397 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas veicināšanas valsts atbalsta programmas projekts 2007.-2010.gadam  Ekonomikas ministrija  I.Oša    Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-67
TA-482 
Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baltijas terapeitiskais serviss" valstij piederošo kapitāla daļu nodošanu privatizācijai (138.saraksts)"
 
Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Vildava  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1511
TA-541 
Par valstij piederošajām valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Namzinis" kapitāla daļām
 
Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Vildava
L.Priedīte-Kancēviča
 
Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.3.  VSS-1440
TA-543 
Rīkojuma projekts "Par valsts īpašuma objektu nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK un jautājums noraidīts 
2.4.  VSS-1076
TA-2809 
Likumprojekts "Ēku energoefektivitātes likums"  Ekonomikas ministrija  Dz.Grasmanis  I.Pilmanis  Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  VSS-651
TA-2848 
Likumprojekts "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"  Veselības ministrija  R.Muciņš    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.6.  VSS-1350
TA-89 
Likumprojekts "Par akcīzes nodokli"

 
Zemkopības ministrija  A.Ozols    Izskatīts MKK sēdē 
2.7.  VSS-1798
TA-274 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts nodevu par iesnieguma izvērtēšanu personas reģistrācijai, izmaiņu veikšanai Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā, iesnieguma izvērtēšanu šķirnes uzturēšanai, iekļaušanai un uzturēšanas termiņa pagarināšanai Latvijas augu šķirņu katalogā un iesnieguma izvērtēšanu atļaujas izsniegšanai par tādu sēklu un sēklas kartupeļu materiāla izmantošanu, kas nav iegūts ar bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodi"  Zemkopības ministrija  H.Jirgena    Izskatīts MKK sēdē 
2.8.  VSS-40
TA-435 
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2004.gada 30.novembra noteikumos Nr.1002 "Kārtība, kādā ieviešams programmdokuments "Latvijas Lauku attīstības plāns Lauku attīstības programmas īstenošanai 2004. - 2006.gadam"""  Zemkopības ministrija  A.Reinholds    Izskatīts MKK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-45
TA-455 
Rīkojuma projekts "Par valsts budžeta programmas "Valsts aizsardzība, drošība un integrācija NATO" līdzekļu izlietojumu sporta veidu atbalstam
 
Aizsardzības ministrija  I.Jursiņa-Videmane     Izskatīts MKK sēdē