Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2007.gada 19.marta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
A.Kalvītis
Rīgā 2007.gada 15.martā
15.martā plkst. 15:45 precizēta

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A 
2007.gada 19.martā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Politikas plānošanas dokumentu projekti
1.1.  TA-574  Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākumu plāna projekts no 2007.gada 1.janvāra līdz 31.decembrim  Ekonomikas ministrija  A.Matīss  A.Burka
L.Dūda
L.Ozola
 
Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-440  Rīkojuma projekts "Grozījums Ministru kabineta 2006.gada 15.maija rīkojumā Nr.342 "Par Latvijas Republikas kandidatūrām dalībai Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā""  Ārlietu ministrija  Z.Ļaksa    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.2.  TA-635  Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma Jūrmalā, Lienes ielā 10 nodošanu privatizācijai"  Ekonomikas ministrija  K.Lore  M.Lakševica  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-1563
TA-3311 
Rīkojuma projekts "Par valsts pensiju speciālajam budžetam nodoto kapitālsabiedrību kapitāla daļu pārdošanu"  Labklājības ministrija  J.Muižniece    Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-924
TA-3478 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā nosakāmi turpmākie zemes īpašumu apmēru ierobežojumi, un publicējamie zemes īpašumu rādītāji"  Tieslietu ministrija  M.Jēgere    Jautājuma izskatīšanu atlikt 
2.5.  VSS-651
TA-2848 
Likumprojekts "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"  Veselības ministrija  R.Muciņš    Izskatīts MKK sēdē