Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2009.gada 3.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2009.gada 30.jūlijā


 

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2009.gada 3.augustā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-831
TA-2607 
Rīkojuma projekts "Par valsts meža zemes privatizāciju Kalvenes pagastā, Aizputes novadā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  E.Rorbaka  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-696
TA-2552 
Noteikumu projekts "Noteikumi par pašvaldību civilās aizsardzības komisiju sarakstu, komisiju darbības teritoriju un to izveidošanas kārtību"   Iekšlietu ministrija  A.Pencis (Iekšlietu ministrija)    Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.3.  VSS-697
TA-2544 
Noteikumu projekts "Pašvaldības civilās aizsardzības komisijas paraugnolikums"  Iekšlietu ministrija  A.Pencis (Iekšlietu ministrija)    Jautajuma izskatīšanu atlikt 
1.4.  TA-2749  Noteikumu projekts "Noteikumi par nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas iesnieguma veidlapas paraugu, iesniegumam pievienojamiem dokumentiem un iesnieguma iesniegšanas kārtību"   Izglītības un zinātnes ministrija  A.Brūne (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.5.  VSS-556
TA-2556 
Noteikumu projekts "Noteikumi par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī par radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem (Nacionālais radiofrekvenču plāns)"  Satiksmes ministrija  I.Tukris (Satiksmes ministrija)  V.Vogoļenoks D.Valdmanis J.Vaļenieks M.Pujāts  Izskatīts MKK sēdē