Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2012.gada 25.jūnija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 22.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2012.gada 25.jūnijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Iebildumi par Ministru kabineta komitejas sēdes protokolu
1.1.  VSS-1411
TA-1007 
Par Ministru kabineta komitejas 2012.gada 4.jūnija sēdes protokollēmumu (prot. Nr.21 7.§) "Noteikumu projekts "Kārtība, kādā saņemama atļauja reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Antonovs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  R.Bremšmits  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-377
TA-1184 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra noteikumos Nr.1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība""  Finanšu ministrija  B.Bāne (Finanšu ministrija)  L.Ruškule G.Medne A.Popova G.Keiša   Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1223
TA-236 
(atbalstīts VSS) Noteikumu projekts "Noteikumi par pedagoģiski medicīniskajām komisijām"   Izglītības un zinātnes ministrija  G.Vasiļevskis (Izglītības un zinātnes ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-440
TA-3307 
(skatīts VSS) (2011.) Rīkojuma projekts "Par ERAF darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1.apakšaktivitātes projekta "Daudzvalodu korpusa un mašīntulkošanas infrastruktūras izveide e-pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai" sistēmas darbības koncepcijas aprakstu"  Kultūras ministrija  A.Magone (Kultūras ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-511
TA-2598 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts tiešās pārvaldes iestādēs nodarbināto darba izpildes novērtēšanu"  Ministru prezidents  E.Upīte (Valsts kanceleja)    Izskatīts MKK sēdē