Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2012.gada 20.augusta sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 16.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2012.gada 20.augustā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-271
TA-1647 
Koncepcijas projekts "Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi"  Satiksmes ministrija  E.Beļskis (Satiksmes ministrija)  D.Caune J.Bokta M.Dzelme R.Ceplis J.Treijs M.Alberts G.Krasovskis   Jautajuma izskatīšanu atlikt 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-1241
TA-243 
Likumprojekts "Grozījumi Publisko iepirkumu likumā"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)  E.Mugina A.Lapiņš S.Dambe M.Spička J.Linkeviča I.Birziņa  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1242
TA-232 
Likumprojekts "Grozījumi Publiskās un privātās partnerības likumā"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)  E.Mugina A.Lapiņš S.Dambe  Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-1243
TA-247 
Likumprojekts "Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā"  Finanšu ministrija  M.Brencis (Finanšu ministrija)  E.Mugina A.Lapiņš S.Dambe M.Spička J.Linkeviča I.Birziņa  Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-100
TA-1610 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  R.Vesere (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Apsītis S.Ābrama I.Eglītis M.Kučinskis L.Duntava M.Spička J.Linkeviča I.Birziņa M.Dzelme R.Ceplis  Izskatīts MKK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  2012-TA-1873, MK noteikumu projekts  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 29.novembra noteikumos Nr.914 "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi""   Ekonomikas ministrija  D.Merirands (Ekonomikas ministrija)  U.Bariss J.Bethers