Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2012.gada 4.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 29.augustā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2012.gada 4.septembrī
plkst. 12:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-271
TA-1647 
Koncepcijas projekts "Par interneta vēlēšanu sistēmas izveidi"  Satiksmes ministrija  E.Beļskis (Satiksmes ministrija)  D.Caune J.Bokta M.Dzelme R.Ceplis J.Treijs M.Alberts G.Krasovskis E.Tanons U.Apsītis  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-591
TA-1972 
Likumprojekts "Grozījumi Kredītiestāžu likumā"  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  T.Trenko A.Birums A.Rozentāls K.Leiškalns I.Šakalīne  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-592
TA-1951 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām""  Finanšu ministrija  J.Salmiņa (Finanšu ministrija)  T.Trenko A.Birums I.Angere  Izskatīts MKK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-607
TA-1988 
Jautājums svītrots   Izglītības un zinātnes ministrija       
3.2.  VSS-715
TA-2027 
Noteikumu projekts "Kārtība un noteikumi par ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas deleģēšanu"   Satiksmes ministrija  U.Reimanis (Satiksmes ministrija)  M.Pēkalis N.Narvaišs S.Tanne A.Lapiks T.Žukovska L.Čunka V.Trēziņš  Izskatīts MKK sēdē 
3.3.  VSS-716
TA-2029 
Noteikumu projekts "Kārtība, kādā administrē kravas transportlīdzekļu rindu ārējās sauszemes robežas šķērsošanai"  Satiksmes ministrija  U.Reimanis (Satiksmes ministrija)  M.Pēkalis N.Narvaišs S.Tanne A.Lapiks T.Žukovska L.Čunka V.Trēziņš  Izskatīts MKK sēdē