Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2012.gada 17.septembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - labklājības ministre
I.Viņķele

Rīgā 2012.gada 12.septembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2012.gada 17.septembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  TA-2093  Rīkojuma projekts "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Vides investīciju fonds" finanšu līguma Nr.LE9704.02.03/001/MAIN finanšu līdzekļu turpmāku izmantošanu"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Stašāne (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  I.Puriņa  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-1129  Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem elektroniskā paraksta plašākas lietošanas nodrošināšanai"  Satiksmes ministrija  E.Beļskis (Satiksmes ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-704
TA-1884 
Informatīvais ziņojums "Par pastiprinātiem trihinelozes uzraudzības un ierobežošanas pasākumiem 2012.gadā"   Zemkopības ministrija  Z.Matuzale (Zemkopības ministrija)  J.Altenburgs T.Trubača  Izskatīts MKK sēdē