Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2012.gada 15.oktobra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada  11.oktobrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2012.gada 15.oktobrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  TA-1871  Rīkojuma projekts "Par daļu no valsts īpašuma objekta Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā nodošanu privatizācijai" un rīkojuma projekts "Par atteikumu nodot privatizācijai valsts nekustamā īpašuma objektus Kazdangā, Kazdangas pagastā, Aizputes novadā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)  S.Sidiki  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  TA-2322  Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2005.gada 10.maija noteikumos Nr.321 "Noteikumi par tukšo materiālo nesēju un reproducēšanai izmantojamo iekārtu atlīdzības lielumu un tās iekasēšanas, atmaksāšanas, sadales un izmaksas kārtību""   Kultūras ministrija  R.Gulbis (Kultūras ministrija)  I.Tomsone N.Bergs A.Melnūdris M.Pujats L.Rumbeniece Dz.Zariņš I.Platpere E.Mīlgrāve I.Paklone I.Belogrīvs  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-632
TA-2234 
Noteikumu projekts "Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa maksāšanas kārtība"  Satiksmes ministrija  J.Golubevs (Satiksmes ministrija)  J.Lubāns S.Āmare-Pilka I.Bahanovska  Izskatīts MKK sēdē