Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2012.gada 26.novembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada  21.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2012.gada 26.novembrī
plkst. 10:30

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-733
TA-2524 
Likumprojekts "Grozījumi Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā"  Satiksmes ministrija  A.Lubāns (Satiksmes ministrija)  A.Židkovs J.Liepiņš  Izskatīts MKK sēdē 
1.2.  VSS-559
TA-2376 
Likumprojekts "Grozījumi Zemesgrāmatu likumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  I.Kalniņa  Izskatīts MKK sēdē 
1.3.  VSS-561
TA-2378 
Likumprojekts "Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)  I.Kalniņa  Izskatīts MKK sēdē 
1.4.  VSS-560
TA-2377 
Likumprojekts "Grozījumi Nekustamā īpašuma valsts kadastra likumā"  Tieslietu ministrija  L.Medina (Tieslietu ministrija)    Izskatīts MKK sēdē