Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2012.gada 3.decembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidents
V.Dombrovskis
Rīgā 2012.gada 30.novembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2012.gada 3.decembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-1003
TA-2675 
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2012./2013.mācību gadā"  Izglītības un zinātnes ministrija  G.Vasiļevskis (Izglītības un zinātnes ministrija)     
1.2.  VSS-597
TA-2097 
Likumprojekts "Grozījumi Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā"  Ekonomikas ministrija  K.Lore (Ekonomikas ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
II. Papildus iekļautie jautājumi
2.1.  VSS-131
TA-2194 
Plāna projekts "Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2012.-2014.gadam"  Veselības ministrija  S.Līviņa (Veselības ministrija)   J.Feldmane P.Apinis A.Šults P.Liniņš  Izskatīts MKK sēdē