Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2012.gada 17.decembra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs
A.Pabriks
Rīgā 2012.gada  14.decembrī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2012.gada 17.decembrī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  VSS-760
TA-2783 
Koncepcijas projekts "Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pārvaldības organizatoriskais modelis"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Daugulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  U.Bisenieks T.Trubača  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  VSS-100
TA-1610 
Noteikumu projekts "Noteikumi par kritērijiem sadzīves atkritumu radītājam, kurš atbrīvots no dabas resursu nodokļa samaksas un kuram ir tiesības slēgt līgumu ar sadzīves atkritumu apsaimniekošanas komersantu, kuru tas ir pats izvēlējies"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Spiridonovs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  M.Kučinskis S.Sproģe E.Atlācis L.Austere S.Ābrama A.Apsītis M.Dzelme N.Krūzītis G.Zadraks  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-1120
TA-2873 
Noteikumu projekts "Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni"  Labklājības ministrija  I.Jaunzeme (Labklājības ministrija)    Izskatīts MKK sēdē 
2.3.  VSS-715
TA-2027 
Noteikumu projekts "Kārtība un noteikumi par ārējās sauszemes robežas rindas administrēšanas deleģēšanu"  Satiksmes ministrija  U.Reimanis (Satiksmes ministrija)  T.Žukovska A.Lapiks L.Čunka  Izskatīts MKK sēdē 
2.4.  VSS-166
TA-1429 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu""  Veselības ministrija  R.Muciņš (Veselības ministrija)  M.Ainārs A.Kalniņš A.Egle L.Duntava P.Apinis S.Līviņa J.Bekmanis  Izskatīts MKK sēdē 
2.5.  VSS-1125
TA-2830 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumos Nr.381 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegādei lauksaimniecības produkcijas ražošanai""  Zemkopības ministrija  L.Jansone (Zemkopības ministrija)  A.Balode  Izskatīts MKK sēdē 
III. Papildus iekļautie jautājumi
3.1.  VSS-110
TA-1960 
Likumprojekts "Vietējo pašvaldību referendumu likums"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  I.Raugze (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Daugulis S.Zvidriņa  Izskatīts MKK sēdē 
3.2.  VSS-487
TA-2942 
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos Nr.421 "Noteikumi par īpaši aizsargājamo biotopu veidu sarakstu""  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Spiridonovs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste L.Eņģele  Izskatīts MKK sēdē 
3.3.  VSS-485
TA-2947 
Noteikumu projekts "Mikroliegumu izveidošanas, aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumi"  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  J.Spiridonovs (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  D.Vilkaste L.Eņģele G.Lukstiņa  Izskatīts MKK sēdē