Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2013.gada 11.februāra sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - finanšu ministrs
A.Vilks

Rīgā 2013.gada  8.februārī

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2013.gada 11.februārī
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
Papildus iekļautie jautājumi
0.1.    Ziņojums par ES daudzgadu budžeta sarunu rezultātiem    V.Dombrovskis     
I. Attīstības plānošanas dokumentu projekti
1.1.  TA-697  Koncepcijas projekts par publisko pakalpojumu sistēmas pilnveidi  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija  A.Daugulis (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija)  A.Draudiņš J.Glazkovs A.Kalniņa  Izskatīts MKK sēdē 
II. Tiesību aktu projekti
2.1.  TA-608  Par Ministru kabineta 2011.gada 8.novembra sēdes protokollēmuma (prot. Nr.66 31.§) "Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanai 2012.gadā un turpmākajos gados"" 4.punktā doto uzdevumu izpildi  Finanšu ministrija  A.Kaļāne (Finanšu ministrija)  A.Orehova G.Šarfa J.Citskovskis  Izskatīts MKK sēdē 
2.2.  VSS-612
TA-3030 
Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem""  Iekšlietu ministrija  M.Rāzna (Iekšlietu ministrija)  J.Radzevičs D.Radzeviča  Izskatīts MKK sēdē