Latvijas Republikas Ministru kabineta tiesību aktu projekti
Izdruka no tap.mk.gov.lv


MKK 2013.gada 1.jūlija sēdes darba kārtība

APSTIPRINU
Ministru prezidenta vietā - aizsardzības ministrs
A.Pabrikss
Rīgā 2013.gada  27.jūnijā

LATVIJAS REPUBLIKAS MINISTRU KABINETA KOMITEJAS

SĒDES 

D A R B A K Ā R T Ī B A
 
2013.gada 1.jūlijā
plkst. 10:00

 

 

Nr.p.k. Dok.reģ.Nr. Jautājums Iesniedzēja ministrija Ziņo Uzaicināti Statuss
I. Tiesību aktu projekti
1.1.  VSS-251
TA-1209 
Likumprojekts "Grozījumi Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likumā"  Aizsardzības ministrija  J.Garisons (Aizsardzības ministrija)  G.Cielava A.Ozols S.Rudzīte S.Pūce E.Svarenieks  Izskatīts MKK sēdē